👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs och skrivinlärning år 1 2017/2018

Skapad 2015-10-15 11:54 i Ilsbo skola Nordanstig
Bokstavsinlärning i år 1.
Grundskola 1 Svenska
Under läsåret kommer du att få jobba med bokstavsinlärning. Du ska lära dig hur bokstäverna formas - hur de skrivs, både stora och små (versaler och gemener).

Du ska känna igen alla bokstäverna och kunna skriva enklare ord. Du ska veta vilket bokstavsljud som hör till vilken bokstav. När du läser ska du känna igen några vanliga ord, ordbilder.

Du ska kunna berätta om några händelser, upplevelser eller historier du varit med om för andra. Du ska kunna lyssna på andra och återberätta något du hört.

Innehåll

Syfte


Konkretiserat syfte

Det betyder att du ska få lära dig:

Alla bokstävers namn, hur de ser ut, hur de låter och hur de formas.
Ljuda samman ord.
Läsa en enkel text och förstå det du läser.
Känna igen en mening.
Skriva ord/kortare texter och rita till.
Lyssna på högläsning och berättande vuxna/barn.
Prata och återberätta i grupp.

Arbetssätt/undervisning

Du kommer att lära dig genom att:

läsa ord, enkla texter och böcker.
arbeta med arbetsbok för bokstäver (hur bokstäver formas och låter) individuellt och i grupp.
skriva enkla meningar.
arbeta med arbetshäften.
lyssna på lästa eller berättande sagor/böcker.
prata och berätta i grupp.
lyssna och återberätta.
sjunga bokstavssånger.

Bedömning

Se matris i svenska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Svenska åk 1-3 Ilsbo skola

Läsning och läsförståelse

Läsning
Avkodning och flyt
Du kan namnet på de flesta bokstäver och vet hur de låter. Du känner igen vanliga ord som jag, och, vi, är ...
Du växlar mellan olika tekniker. Både ljudar och läser helord.
Du kan ljuda dig genom enkla bekanta och elevnära texter.
Du kan läsa bekanta och elevnära texter på egen hand. Du rättar dig själv när du läser fel och inte förstår vad du läser.
Du kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Åk3
Läsförståelse
Du kan svara på frågor med hjälp av bild och text i enklare böcker.
Du kan läsa och förstå enkla instruktioner.
Du kan till viss del återberätta handlingen/innehållet.
Du kan förstå och återberätta innehållet ur böcker med längre text. Du kan relatera vissa budskap i texten med egna erfarenheter.
Du kan kommentera och på ett enkelt sätt återge några viktiga delar av innehållet så att grundläggande läsförståelse visas. Åk3 Du kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i bokens innehåll och relatera detta till egna erfarenheter. Åk3

Skrivning

Språkets struktur
Du kan forma alla bokstäver. Du skriver orden som de låter.
Du kan skriva meningar men blandar stora och små bokstäver
Du har tydliga mellanrum mellan orden.
Du har börjat använda dig av stor bokstav och punkt. Du kan stava en del vanligt förekommande ord rätt, både ljudenligt och ljudstridigt.
Du kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken. Åk3 Du kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Åk3 Du kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Berättande texter
Du kan skriva enstaka ord.
Du kan skriva en berättande mening till en bild.
Du kan skriva egna berättelser om saker du varit med om som tex. om en utflykt.
Du skriver berättelser med tydlig handling. Du kan rita passande bilder till din berättelse.
Du har en tydlig inledning, handling och avslutning. Åk3 Du har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling. SvA Åk3 Du kan kombinera dina texter med bilder för att förtydliga och förstärka ditt budskap. Åk3
Olika slags texter
Du kan skriva enstaka ord.
Du kan skriva en passade mening till en bild.
Du kan med hjälp skriva enkla texter där innehållet framgår.
Du kan skriva enkla texter där innehållet klart framgår.
Dina faktatexterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Åk3 Du kan kombinera dina texter med bilder för att förtydliga och förstärka ditt budskap. Åk3
Respons
Du kan utifrån givna frågor ge muntliga enkla omdömen om dina egna och andras texter.
Du kan utifrån givna frågor ge enkla skriftliga omdömen om dina egna och andras texter. Åk3
Du kan bearbeta och förtydliga dina texter efter att du fått respons. Åk3
Informationssökning
Du kan med hjälp söka information ur någon anvisad källa.
Du kan söka information ur någon anvisad källa.
Du kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Åk3

Tala, lyssna och samtala

Berättande
Du kan berätta om en händelse i en mindre grupp så att andra förstår.
Du kan berätta om vardagliga händelser så att det viktiga framgår.
Du kan med hjälp redovisa ett arbete för klassen.
Du kan återberätta en saga eller berättelse så att handlingen är tydlig.
Du kan berätta om vardagliga händelser och beskriva dem så att innehållet tydligt framgår. Åk3 Du märker när språkliga missförstånd sker och vill då ha förtydliganden. SvA Åk3
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur något ser ut eller hur det är. Du kan följa regler i lekar som leds av vuxna. Du kan hålla uppmärksamhet mot något en längre tid.
Du samtalar om vad du har upplevt och uttrycker dina egna tankar, åsikter och känslor.
Du kan lyssna koncentrerat på den som pratar och ställa frågor på området.
Du kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. Åk3 Du kan ge och ta muntliga instruktioner. Åk3
Du har ett grundläggande ordförråd som du kan använda i samtal om elevnära frågor och ämnen. SvA Åk3
Lyssna
Du kan lyssna när någon läser eller berättar något. Du kan lyssna utan att avbryta. Du kan följa en enkel muntlig gruppinstruktion.
Du kan lyssna aktivt på instruktioner och upplästa texter.
Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner. Åk3