Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växtfysiologi ekologi och kretslopp

Skapad 2015-10-15 15:00 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Vi kommer att ta upp sambanden i naturen som, fotosyntes, ekosystem,kretslopp. Näringskedjor och näringsvävar.
Grundskola 7 – 9 Biologi

I detta avsnitt får du lära dig hur alla växter och djur inklusive människan är beroende av varandra-

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

Den här perioden kommer vi att arbeta med fotosyntesen förbränning kolet och syrets kretslopp, ekosystem (lokala och globala) biologisk mångfald miljöfrågor.Undervisningen kommer ske genom föreläsningar, labbar, diskussioner, filmer och fältstudier.

Studiebesök på ekoparken i Strömstad

Bedömning

Bedömning kommer att ske under laborationer, vid diskussioner på lektionstid, skriftliga läxförhör, skriftlig uppgift med hjälp av ett faktablad

Kursplanering

Kursplanering.v 41-47

lärobok Makro biologi sid 144-171

De första veckorna går vi igenom begreppen.

De sista två veckorna ägnas åt hackspettskogen. Redovisningen i form av ett roll avslutar ekologi avsnittet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: