Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Biologi Kemi Teknik åk 6 ht 2015 - Nobelmiddag.

Skapad 2015-10-15 20:41 i 0 Åsaka skola Trollhättan
En pedagogisk planering i årskurs 6 om Alfred Nobel, nobelpriset och nobelmiddagen. Ett samarbete med servicepersonalen som ska utmynna i en Nobelmiddag på skolan.
Grundskola 6 Kemi Biologi Teknik
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö.

Innehåll

Syfte (Lgr-11)

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund samt få perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell påverkan den har haft.

Centralt innehåll (Lgr-11)

Kunskapskrav (Lgr-11)

Konkretiserade mål

Målen med undervisningen är att:

 • du får kunskap om Alfred Nobel och dynamiten
 • du får förståelse för varför Nobelpriset delas ut
 • du ska bli förtrogen med Nobelmiddagen
 • du tillgodoser dig kunskap om att komponera en tre rätters middag
 • du lär dig om näringsämnen i mat, hur man dukar fint mm
 • du utvecklar ditt resonemang och sätt att dokumentera
 • du utvecklar din förmåga att prata inför andra genom att hålla i ett tacktal

Undervisning

Detta ska du få undervisning om: (vad)

 • Alfred Nobel
 • dynamiten
 • Nobelprisets syfte "att komma mänskligheten till den största nytta
 • 5 st Nobelpriser: kemi, fysik, fysiologi och medicin, litteratur, samt fredsarbete
 • Nobelmiddagen med gäster
 • näringslära
 • dukning
 • en lunch med servicelaget i matsalen
 • placeringskort och meny
 • planera inför och komponera en tre rätters middag
 • tacktal

Arbetssätt och genomförande

Tillämpning, aktiviteter och utvärdering/dokumentation: (hur) 

 • först göra en tankekarta över kunskaperna innan Nobel, avsluta området genom att fylla på tankekartan med nyvunna kunskaper
 • föreläsningar, diskussioner och samtal om ämnet
 • se relevanta filmer om Nobel, samt föra anteckningar till
 • läsa om, ta reda på fakta och historiska upptäckter via nätet och i olika läromedel 
 • gruppdiskussioner och resonemang/analyserande
 • arbeta med näringslära
 • prata och resonera kring mat med yngre elever när de äter i matsalen
 • hjälpa servicelaget i matsalen under en lunch
 • planera och genomföra en Nobelmiddag
 • träna på och sedan hålla ett tacktal under middagen

Bedömning

Detta ska bedömas:

 • din förmåga att planera och genomföra middagen
 • din förmåga att resonera kring mat med yngre elever och hjälpa dem
 • din förmåga att delta i diskussioner
 • din förmåga att hålla ett tal enskilt eller i grupp
 • din fakta- och färdighetskunskap kring Nobel och Nobelmiddagen
 • din förmåga att dokumentera i text, bild och skapande genom dukning och andra förberedelser inför middagen

Hur bedömningen ska gå till:

 • genom kontinuerliga och reflekterande diskussioner, enskilt och i grupp
 • med skriftliga arbeten/uppgifter
 • genom observationer och dokumentation
 • med samtal / diskussion i arbetet i grupp och enskilt
 • genomföra ett tacktal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
  Bi  C 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  C 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Ke  C 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  C 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  A 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: