Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande Verksamhet - Fritidsverksamhet. "Rita med kol"

Skapad 2015-10-16 12:48 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Lär dig rita med kol.
Grundskola F – 5 Bild

Lär dig rita med kol. 

Material och teknik.

Innehåll

Vad - Vad ska vi göra

Rita med kol och lära sig ny teknik. 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Hur - Hur ska vi göra det. Arbetssätt

Eleverna ska få titta på bilder som är ritade med kol för att kunna få inspiration och skapa fritt.

Våga testa ny material och upptäck möjligheterna i att rita med kol på vitt ritpapper.

Kopplingar till läroplan

  • Bl
    Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • Bl  1-3
    Redskap för bildframställning Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Varför

Eleverna får testa sig fram och experimentera med olika material och teknik. 

Fritidshemmet ska vara en arena där eleverna känner lusten att lära nytt utifrån egen intresse. 

Skapande verksamhet på fritidshemmet ska vara en inspirationskälla för att bygga vidare på tidigare kunskaper eller för att lära nytt. 

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.

Kopplingar till läroplan

  • Bl  1-3
    Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: