Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Former och figurer. Geometri

Skapad 2015-10-18 10:45 i Högbergets förskola Ludvika
Utifrån behov om matematik uppfattning och matematikspråk samt förståelsen om former.
Förskola
Barnen som tillhör till mellangruppen som en del av Lejontassen.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Pedagogernas syfte

Utveckla barnen språk och den förmåga av kommunicera med varandra

Åka barnens intressen och kunskaper inom matematik genom figurer och former.

Åka barnens fantasi genom att hitta jaga och bygga med olika geometriska former.

 

MÅL

Huvudmål utifrån LPFÖ-98

Förvaltningen

. I vår förskola utmanar vi barnens nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation,

. I vår förskola får barnen möjligheter att utveckla sitt språk och sin förmåga att kommunicera och förmedla upplevelser, erfarenheter och idéer.

 

Bruk -Kriterier

Förskolan stimulerar och utmanar barns utveckling och lärande

 

Kriterier för måluppfyllelse

1. I vår förskola utmanar och stimulerar vi barnens nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik.

2. I vår förskola för barnen möjlighet att utveckla sitt språk och sin förmåga att kommunicera och förmedla upplevelser, erfarenheter och idéer.

3. I vår förskola tar vi tillvara barnens tankar och idéer för att skapa mångfald i lärandet.

 

Kriterier för genomförande.

 

7. Vi lyssnar aktiv till barnen säger och lyhörda för att alla barn kommer till tals.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,

METOD

Vi börja att prata om olika figurer som cirklar, trianglar, rektanglar och hitta dem i olika delar inomhus eller ute på gården.

 Mellangruppen har samlingar varje tisdag och torsdag på förmiddag och där börjar vi pratar om former. Genom skapade ska barnen måla och pyssla med trianglar, cirklar, rektanglar och kvadrat.

Barnen med sin egen kropp ska visa olika former och tillsammans med kompisar jobbar och göra på golvet olika former. Samarbeta med klossar och pyssel är en uppmaning.

Alla barnen åsikter är lika viktiga och det gäller att lyssna på varandra och samspela samt vänta på sin tur.

 Vi jobbar under höstterminen 2015.

Vi följer upp varje samling med bilder och anteckningar. Teman ska utvärderas när den börjar blir klart ung. januari 2016.

 

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar vi?

Anteckningar, pedagogiska planering via unikum, bilder from olika samlingar och kommentarer from barnen och personal. Ställer upp på vägen teckningar och skapande som barn har gjort.

Jag dokumentera alla viktiga punkter inom tema. Barnen ska ha på sin lärlogg en del av dokumentation

 Roquesa ska dokumentera tillsammans med mellangruppens barn.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: