Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala/lyssna

Skapad 2015-10-19 16:05 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 3 Svenska

Vi kommer under hela läsåret träna förmågorna att berätta muntligt, samtala och diskutera om olika ämnen. Vi kommer också träna på att lyssna när andra berättar.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

Samtala och diskutera olika frågor, texter, händelser och ämnen.

Redovisa muntligt och berätta om vardagsnära händelser för olika personer.

Lyssna och återberätta I olika situationer.

Ge och ta muntliga instruktioner

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: