Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Animal power

Skapad 2015-10-20 13:25 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi utgår från texterna i Spotlight för åk 7, Unit 1, för att arbeta både muntligt och skriftligt om temat djur.
Grundskola 7 Engelska
Vi arbetar med djurtemat i olika texter, vi ser filmklipp och samtalar i klassen.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Under detta arbetsområde kommer vi att träna på

 • att läsa och förstå olika sorters texter om djur
 • att berätta och samtala om djur i grupp i klassen
 • att lyssna och förstå berättelser om djur
 • att skriva en text

Undervisning

Vi kommer under ca 5 veckors tid att arbeta med temat djur på olika vis, med utgångspunkt från texterna i läroboken Spotlight. Djuren kommer att speglas i både texter och hörförståelse. Vi kommer att arbeta på olika vis med hörförståelse, läsförståelse och skriftliga och muntliga produktioner. Arbetsområdena görs mer levande genom olika filmklipp, hemsidor eller liknande från internet.

I arbetsboken finns det några uppgifter som alla måste göra, samt några som man kan göra om man hunnit bli färdig med det övriga. Uppgifter i arbetsboken rättar vi ibland individuellt men oftast gemensamt. Då är det viktigt att alla är aktiva och kommer med sina förslag till lösningar.

Bedömning

Under arbetsområdet kommer jag att bedöma:

 • reception, dvs hur du förstår det du läser och hör
 • produktion, dvs hur du uttrycker dig muntligt och skriftligt
 • interaktion, dvs hur du använder språket tillsammans med andra 


Jag kommer att bedömma ert arbete både under lektionstid och vid inlämningar och presentationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömningsmatris i Engelska åk 7-9 - LGR11

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vad du förstår när du lyssnar
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå både helhet och detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Vad du förstår när du läser
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i olika lättlästa texter .
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika lättlästa texter.
Du kan förstå både helhet och detaljer i olika lättlästa texter.
Hur du uttrycker dig muntligt
Du kan tala relativt sammanhängande på engelska. Ditt språk är enkelt men begripligt.
Du kan tala relativt sammanhängande på engelska. Du kan variera dig, har visst flyt och är relativt tydlig i det du säger. I någon mån anpassar du det du säger till syftet, mottagaren och situationen.
Du kan tala sammanhängande på engelska. Du har både flyt, variation och tydlighet i det du säger. Du gör en viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Hur du uttrycker dig skriftligt
Du kan skriva relativt sammanhängande på engelska. Ditt språk är enkelt men begripligt.
Du kan skriva relativt sammanhängande på engelska. Du kan variera dig, har visst flyt och är relativt tydlig i det du skriver. I någon mån anpassar du det du skriver till syftet, mottagaren och situationen.
Du kan skriva sammanhängande på engelska. Du har både flyt, variation och tydlighet i det du skriver. Du gör en viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: