Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål italienska: Reportage

Skapad 2015-10-21 10:21 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Använd reportaget för att forska mer -och prata- om ett ämne som intresserar dig.
Grundskola 5 – 7 Modersmål

Använd stencilen du har fått i klassrummet: titta på reportagets struktur, forska om ämnet som intresserar dig och skapa ditt reportage enligt mallen. Du kan välja att skapa ett reportage i skriftformat, som fotoreportage eller som muntlig presentation. Håll koll på tiden! Veckorna 46, 47 och 48 kommer vi att jobba i klassrummet med att leta rätt information, redigera den och skriva en mind-map eller antäckningar som ni kommer att behöva för den muntliga presentationen. Senast vecka 49 kommer vi att spela in reportaget, eller presentationen, i klassrummet.

Innehåll

Syfte och mål

Mål: vad ska vi lära oss genom denna övningen?

Matriser

Ml
Reportage: årskurs 5-6

E
C
A
Uttrycka sig i skrift
Jag kan utifrån mitt modersmåls särdrag uttrycka mig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Jag kan utifrån mitt modersmåls särdrag uttrycka mig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Jag kan utifrån mitt modersmåls särdrag uttrycka mig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Skrivregler
Jag använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som jag själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Jag använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som jag själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Jag använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som jag själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Samtala
Jag kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Jag kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
Jag kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Berätta
När jag berättar om vardagliga händelser beskriver jag dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
När jag berättar om vardagliga händelser beskriver jag dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
När jag berättar om vardagliga händelser beskriver jag dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.

Ml
Reportage: årskurs 7

E
C
A
Skriva texter
Jag kan utifrån mitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Jag kan utifrån mitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Jag kan utifrån mitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Beskrivning och berättarstruktur
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
Anpassa innehåll och språk
Jag kan anpassa på ett enkelt sätt mina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Jag kan anpassa på ett utvecklat sätt mina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Jag kan anpassa på ett välutvecklat sätt mina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser
Muntliga redogörelser
Jag kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Jag kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Jag kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: