Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavsdjuren

Skapad 2015-10-21 16:14 i Fajansskolan Falkenberg
Vi jobbar lite extra med ett djur i veckan, kopplat till Veckans bokstav.
Grundskola 1 Bild Svenska NO (år 1-3) Svenska som andraspråk

Vi lär oss lite extra om ett djur i veckan, med koppling till Veckans bokstav, och sedan ritar och skriver vi faktatexter om det djuret.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få lära dig fakta om olika djur, hur de ser ut och hur de lever. Vi tränar också begrepp som föda, däggdjur, dia. Du tränar också din förmåga att rita djuren i sin miljö, och att välja ut några faktameningar att skriva.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna:

Välja ut fakta, och skriva några faktameningar, med hjälp av stödord.

Rita djuret i sin miljö.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Undervisning och arbetsformer

Vi tittar på filmer, och presentationer, du får träna på att återberätta det du lärt dig, träna på att rita djuret i sin miljö, och att berätta, eller skriva faktameningar

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: