Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering vt . -16. Avd Humlan

Skapad 2015-10-22 08:17 i Nolbäckens förskola Ale
Värdegrundsarbete
Förskola

Värdegrundsarbete på Humlan.                                                     Enligt vårt styrdokument Läroplan för förskolan ska vi arbeta med värdegrund.  Vi följer vår likabehandlingsplan som är framtagen av Nolhagens förskola, och som revideras varje år.                                                                                                              

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vår yngregrupp består av ;

7 st  -12 -or, 6 st födda -13, och 3 st födda -14. 
Humlan har två nya pedagoger som började i januari och februari.  Vi lära känna varandra och har ett inskolningsarbete med den nya personalen.
- Vi kartlägger barngruppen .
- Vi lyssnar och känner in vad barngruppen behöver.

Mål

 • Varje barn på Humlan ska känna sig trygga i förskolans miljö, med förskolans rutiner, med pedagogerna och i avdelningsgruppen.
 • Varje barn på Humlan ska känna sig trygg att utveckla sina förmågor, talanger och intressen.
 • Varje barn ska ha en rolig och lärorik tid på Humlan 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Nedbrytning av valda läroplansmål

 • Vi strävar efter att varje barn ska utveckla sin identitet och bli trygg i den. Vi skapar goda lärandemiljöer , för utforskande, nyfikenhet och lust att lära. Lärmiljöer som är tydliga och inbjudande. Vi har fokus på vardagsrutiner , för att skapa trygghet genom kontinuitet.
 • Genom glädje,lek, lärande och omtänksamhet som genomsyrar vår verksamhet, vill vi att alla ska känna sig välkomna och trygga.
 • Vi visar varandra respekt och förståelse. Vi tror på allas lika värde, att olikheter är berikande och utvecklande.
 • Vi lägger grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är, efter sina förutsättningar ålder och mognad.

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

 • Vi använder oss av ett språkstimulerande arbetssätt.
 • Språklekar/ rim o ramsor. Klappa ord och stavelser.
 • Läser böcker tillsammans med barnen.
 • Vi samtalar kring hur man är en bra kompis.
 • Vi dokumenterar och använder oss av Unikum.
 • Kontaktbarometer

 

Uppföljning

V 18

När vi delar upp barnen i mindre grupper vid olika aktiviteter så upplever vi att umgängesklimatet blir lugnare och mer tillåtande. Barnen ser varandra, lyssnar och väntar in varandra.

Ex. När vi går ut i hallen, är vi max 5 i taget, för att vi vill stödja barnen i deras lust att ta på sig ytterkläderna själva.

När vi vid skapande aktiviteter är i halvgrupp, ( 8 st) Då i beroende på behov av hjälp så har vi märkt att det blir lugnast om man delar en gång till, alltså fyra i taget. Gruppen på fyra som väntar på sin tur kan se hur aktiviteten går till och kan förbereda sig, de kan också leka om de vill.

När vi går till skogen i halvgrupp, delade i äldre och yngre så funkar det bra. 

Vi har också märkt att de yngre av barnen inte orkar gå lika långt av naturliga skäl, så vi letar efter närmare alternativ.

 

Utvärdering

Analys och utvecklingBeröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: