Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk.5

Skapad 2015-10-22 08:33 i Slöingeskolan Falkenberg
Planering som utgår från New Champion 5
Grundskola 5 Engelska
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få utveckla din förmåga att förstå talad engelska och olika slags texter. Du kommer att få utveckla din förmåga att prata med andra och skriva texter på engelska.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna berätta på engelska lite om något som har hänt. Du ska då kunna använda ord i imperfekt som t.ex. had, went, found e.t.c.
Du ska kunna berätta något om bondgården och dess djur.
Du ska kunna beskriva ett hus och vad som kan finnas i ett vardagsrum.
Du ska kunna använda datum och årtal på engelska.

Jag kommer att lyssna på dig när du pratar och läser högt på engelska.
Jag kommer att läsa och bedöma dina texter. Då ser jag om du kan konstruera meningar och använda de ord och fraser du lärt dig.
Du kommer också att få visa vad du lärt dig på diagnoser, både muntligt och skriftligt.

Undervisning och arbetsformer

Vi gör övningar där du tillsammans med kamrater övar på att prata engelska i olika sammanhang. Du kommer att få lyssna på engelska texter och hörövningar. Du kommer att få träna uttal och att förstå det du läser. Du kommer att på olika sätt arbeta med nya ord och fraser.
Du kommer att få skriva texter på engelska.

Vi kommer att använda läromedlet "New Champion 5", dator, engelska sånger, spel och lekar på engelska.

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: