Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering på somaliska Åk 4-6

Skapad 2015-10-22 11:46 i Modersmålsskolan Helsingborg
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Min planering HT18 v34-v44 Åk 4-6

Innehåll

Arbetsområde

Läsa och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Konkretiserade mål för eleven.

 

 

 • Skriva enkla meningar och gå igenom stor bokstav och punkt.
 • Väljer ett ämne som man skriver om
 • Läser enkla och roliga berättelser
 • Skriver en enkel text
 • Läsa tidningar Skriva brev till kamrater
 • Läsa en enkel faktatext och skriva om
 • Man läser en text tyst och sedan högt
 • Man ska förstå vad man läst
 • Jag använder tavlan ofta för att visa

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Jag tolkar texten på olika sätt för att eleverna ska förstå texten
 • Jag ändvänder bilder, filmer och  somaliska böcker som hjälpmedel
 • Går igenom bokstäver som finns i mitt språk men inte i svenskan
 • Jag skriver ett ord i olika former på tavlan och sedan förklarar jag, använder jag också med digitala verktyg.

 

Eleven har uppnått målen när...

Beskriv vad eleven behöver kunna för att uppnå målet/kunskapskravet.

 • eleven behöver kunna läsa  texter med flytt
 • eleven behöver kunna skriva av text
 • eleven behöver kunna skriva brev till vän
 • eleven behöver kunna läsa texter och återbrätta

 

 Bedömning

Jag ska bedöma på hur elever kommunicerar och förstår

modersmåls tal och skrift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: