Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lappteknik

Skapad 2015-10-22 13:53 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
En pedagogisk planering för en av textilslöjdens grundläggande tekniker. Tekniken att sy ihop två eller fler tygstycken till en helhet.
Grundskola 5 Slöjd
Lappteknik (engelska: patchwork) är en textil teknik där mindre tygbitar sys ihop till större föremål, till exempel täcken och dukar. Det ursprungliga syftet med lappteknik var att ta tillvara tygspill från annan sömnad. Detta utvecklades genom att tygbitarna syddes ihop i olika mönster, så att föremålen blev dekorativa.

I huvudsak används idag bomullstyg för lapparbeten. Vanligen blandar man inte olika tygsorter, som bomull och polyester, i ett och samma arbete eftersom det blir problematiskt att tvätta. Siden har under vissa perioder också använts till lappteknik.

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Slöjd/textila material /lappteknik.

Elevgrupp

Elever i åk 5

 

Syfte

Syftet med att du syr lappteknik i slöjden är att du ska träna sig på att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. 

 

Följande delar av Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet (centralt innehåll)

Här kan du koppla direkt från läroplanen ur det centrala innehållet.

Mål/ Delmål

När du har arbetat med det här arbetsområdet skall du visa att du har utvecklat din förmåga att:

 • Följa enkla instruktioner.
 • Sy enligt och känna igen tekniken lappteknik. 
 • Följa slöjdprocessen och utvärdera ditt arbete och resultatet av det. 

Detta skall du göra i skolan:

Du kommer att få sy en kasse av lappar ut vårt skåp med tygbitar i en mängd olika färger och mönster. Du ska arbeta med en arbetsbeskrivning, "Lappteknik"

Du skall

 • välja flera färger eller mönster av vävda bomullstyger där färger och mönster passar ihop, eller kontrasterar. 
 • noga mäta, rita och klippa ut exakta mått av dessa tyger med hjälp av en mall du gör själv.
 • sy ihop lapparna på symaskin enligt arbetsbeskrivningen, med 1 cm sömsmån och pressa isär sömmarna. 
 • sy ett foder och två handtag och montera samman de olika delarna.  

Avslutningsvis ska  du ge din kasse ett namn som passar med de färger och mönster du valt. 

Du kommer att möta begrepp som "räta mot räta", "tvärnåla", "sömsmån", lägg dem på minnet och visa i ditt praktiska arbete att du förstår och använder dig av dem.

Bedömning/detta ska vi bedöma

Jag kommer att bedöma om du klarat projektet på:

 • Hur du följt instruktionerna, om du lyssnat och försökt själv.
 • Om du visat att du förstått tekniken och kunnat känna igen den i något annat sytt föremål. 
 • Hur du planerat, dokumenterat och utvärderat ditt arbete (skriftligt eller muntligt) och det slutliga resultatet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
NF Kunskapstabell åk 1-6 slöjd

Ej uppnått
Ej arbetat med
Aspekt 1
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Aspekt 2
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Aspekt 3
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Aspekt 4
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Aspekt 5
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Aspekt 6
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Aspekt 7
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och materia
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då väl utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Sl
Lappteknik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: