Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Världen ht 2015-vt 2016

Skapad 2015-10-22 18:53 i Ödeborgs förskola Färgelanda
Då vi har ett samarbete med en förskola i Indien om olika traditioner i olika länder,har vi sänt ut ett lejon i världen för att få reda på mer om landet som lejonet besöker.
Förskola
...

Innehåll

Syfte för tema: världen

Syftet är att barnen ska få inblick och kännedom om vår värld med dess olika kulturer,språk,mat och djurliv.

Tema: Länder i världen

Mål för verksamheten/aktiviteten Målkriterier, Hur kan vi se att det vi gör bidrar till barnens utveckling och lärande? Hur ska vi dokumentera?

Vi ser barnens utveckling och lärande genom att de visar intresse för andra länder och dess kulturer,språk och andra människors sätt att leva. Vi kommer att se utvecklingen hos barnen då de får lära sig ord/räkneord/flaggor på andra språk.


Mål att stärka barnens tilltro till den egna förmågan kommer vi se genom att barnen vågar ta för sig mer, tala i grupp.
Vi kommer att dokumentera med hjälp av fotografier men även barnens alster kommer utgöra dokumentation.

Hur? Hur ska vi göra för att ge barnen möjlighet att utvecklas mot målet? Vilka aktiviteter? Vem ansvarar för vad? När?

Vi kommer att arbeta med ett antal länder som vi tillsammans med barnen har kommit fram till. Vi kommer att samtala om de och barnens frågor kommer att ligga till grund för vad som kommer att ligga till fokus då vi arbetar med det bestämda landet. Vissa barn har besökt länder som de kommer att få berätta om/visa fotografier/souvenirer.

Språket kommer att behandlas då vi kommer lära oss räkna samt vissa fraser/ord. Även ländernas flaggor kommer vi att arbeta med under den skapande verksamheten.
För att utveckla sång och grovmotorik kommer vi att sjunga sånger/ramsor/ danser typiska för det aktuella landet.

Utvärdering: följde vi vår plan?

Resultat Nådde vi målet?(titta på målkriterierna)

Analys, om målet nåddes vilka var framgångsfaktorerna? Om inte varför?

Vilka behov av utveckling har vår analys visat?

Avsnitt 9

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: