Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal och lönedialog Sommarhemsskolan F-6 2015

Skapad 2015-10-23 10:43 i Sommarhemsskolan F-6 Uddevalla
Syfte med samtalet är att lyfta din arbetssituation kopplat till kompetens och erfarenhet. Det är också ett samtal om arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial. I lönedialogen kopplas uppnådda resultat till, de föregående årets medarbetarsamtal, tydliggjorda krav, förväntningar och uppsatta mål.
Medarbetarsamtal
Har överenskomna kompetensinsatser genomförts?

Hur har tillgodogörandet och resultatet av insatserna blivit?

Vad ska eventuellt föras vidare till kommande års individuella plan?

Innehåll

Arbetssituation (arbetsbelastning, ansvar, motivation, samarbete, relation ledning, information, kommunikation)

Hälsodialog (balans arbete fritids, hälsa)

 

Medarbetarskapet (förhållningsätttill varandra, uppdraget, organisationen)

Våra läsårsmål:

Hur arbetar du med VETA?

Beskriv vad du prövat och vad du lärt av det prövade.

Hur gick ditt arbete med BFL utifrån föregående läsårsmål?

Beskriv vad du prövat och vad du lärt av det prövade.

Hur har det gått med IKT-målen, det delaktiga klassrummet?

Beskriv vad du prövat och vad du lärt av det prövade.

Hur arbetar du språkutvecklande?

Beskriv vad du prövat och vad du lärt av det prövade.

Titta framåt (uppdrag, framtida roll, utvecklingsinsatser)

 

Sammanfattning samtal, avslut

 

Lönedialog

Fyll i under varje rubrik hur du tycker att du presterar utifrån de olika lönekriterierna. Ge gärna konkreta exempel.

Ansvar=förmåga och vilja att ta ansvar.

Arbetskapacitet= förmåga och vilja att utföra arbetsuppgifter.

Engagemang= Förmåga och vilja att ta initiativ, driva och utveckla.

Samarbetsförmåga= Förmåga och vilja att kommunicera och agera med andra.

Yrkeskunnande= Kunskap och färdigheter inom yrkesområdet.

Resultat = Kavlitet och kvantitativ nivå på uppnådd prestation.

Ledarskap = Förmåga att motivera, engagera och leda medarbetarna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: