Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa Skönlitteratur Frösåkersskolan

Skapad 2015-10-25 12:33 i Frösåkersskolan Östhammar
Planering för läsning av skönlitteratur.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Pedagogisk planering för arbete kring skönlitteratur.

Innehåll

Långsiktiga mål som undervisningen bygger på (syfte)

I arbetet med texter får du träna på att uttrycka åsikter och ta del av andras åsikter och tankar. Du får möjlighet att formulera dig muntligt och skriftligt, samt bearbeta ditt språk och ditt sätt att uttrycka dig. 

Du får möjlighet att utveckla förståelse för olika situationer och levnadsvillkor och möjlighet att utveckla ditt språk och din identitet när du läser, diskuterar och reflekterar över olika texter.

När du läser får du träna dig i att lägga märke till textens budskap och språk. Du får också fundera över syftet med texten och vilken mottagare den har. 

Sammanfattningsvis ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll

För att jobba mot ovanstående långsiktiga mål, fokuserar vi på följande centrala innehåll för åk 7-9 i svenska:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Undervisning

Du kommer att få möjlighet att läsa i skolan, men du läser till största delen hemma. I skolan kommer vi att diskutera olika frågor, innehåll och budskap. Du kommer även få formulera tankar kring text och budskap skriftligt.

 

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att uttrycka dina tankar kring innehållet ur boken genom de frågor som du får muntligt och skriftligt.

Jag kommer titta på hur väl du formulerar dig, vilka tolkningar som görs av handlingen och hur väl du kan förmedla dina tankar och reflektioner.

Visa vad du lärt dig

Du visar vad du har lärt dig genom att svara välformulerat och innehållsrelevant på frågor kring texten du läst.

 

Matriser

Sv
Bedömningsmatris av arbetet med skönlitteratur

Läsförståelse

F
E
C
A
Läsa med flyt
 • Sv  E 9
Du ska öva upp din läsning så att du läser med mer flyt.
Du läser med flyt.
Du läser med gott flyt.
Du läser med mycket gott flyt.
Läsa och skriva
förståelse
 • Sv
Du måste utveckla din läsförståelse. Dina sammanfattningar är inte tillräckligt utförliga.
Du kan göra enkla sammanfattningarav texters innehåll och uppbyggnad. Du har grundläggande läsförståelse.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av texters innehåll och uppbyggnad. Du visar god läsförståelse.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av texters innehåll och uppbyggnad. Du visar mycket god läsförståelse.
Tolka och analysera
-utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor.
Du tolkar inte texten.
Du kan tolka och reflektera på ett enkelt sätt kring tydliga framträdande budskap i texterna.
Du kan tolka och reflektera på ett utvecklat sätt kring texters tydliga framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du kan tolka och reflektera på ett välutvecklat sätt kring texters tydliga framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Författare
- se samband mellan text och författare.
 • Sv
 • Sv
Dina resonemang om texten måste utvecklas.
Du kan föra enkla resonemang om texten med kopplingar till författaren och drar enkla slutsatser om sambandet mellan text och författare.
Du kan föra utvecklade resonemang om texten med kopplingar till författaren och drar relativt väl underbyggda slutsatser om sambandet mellan text och författare.
Du kan föra välutvecklade resonemang om texten med kopplingar till författaren och drar väl underbyggda slutsatser om sambandet mellan text och författare.

Förmåga att uttrycka sig skriftligt

F
E
C
A
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: