Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 HT 2015/VT 2016

Skapad 2015-10-26 08:59 i Lagga skola Knivsta
På ett lekfullt och roligt sätt kommer vi utifrån matteboken Eldorado bland annat att lära oss talföljden, problemlösning, plus och minus.
Grundskola 1 Matematik
I åk 1 kommer vi att utgå ifrån matteboken eldorado 1a och 1b.

Vi kommer att utgå ifrån matteboken och sedan vidareutveckla arbetet genom olika individanpassade färdighetsövningar, gemensamma lekar och spel samt gruppövningar.

Under arbetets gång kommer vi lära oss olika räknesätt, matematiska begrepp och problemlösning. Vi kommer jobba gemensamt individuellt samt i mindre grupper och par. Vi kommer träna våra förmågor och kunskaper genom ett praktiskt och roligt arbetssätt.

Innehåll

Arbetsgång

 • Vi introducerar nya arbetsområden via gemensamma muntliga genomgångar,  med konkret material utifrån Eldorado i hel eller halvgrupp.
 • Individuellt arbete utifrån matteboken samt individuellt anpassad färdighetsträning.
 • Gemensam problemlösning utifrån konkreta material i mindre grupper eller par.
 • Vi kommer gemensamt delta i praktiska lekar och spel

 

Mål med arbetet

 • Kunna koppla antal och siffra, samt ramsräkna till 20.
 • Kunna 5 och 10-kamraterna.
 • Förståelse och kunna tillämpa räknesätten plus och minus.
 • Förståelse för likhetstecknets betydelse.
 • Kunna ordningstalen.
 • Kunna se matematiska likheter.
 • Kunna använda begreppen mindre än, större än, kortare, längre, bredare, smalare, äldre, yngre, fler och färre.
 • Kunna namnge, rita och beskriva geometriska former.
 • Kunna använda och förstå lägesord så som bakom, framför, under, över, höger och vänster.
 • Kunna veckodagarna.
 • Kunna dubbelt och hälften.
 • Kunna klockans hel och halvtimmar.
 • Kunna förstå och lösa enkla mattesagor och problemlösningar.
 • Förståelse för hur mattesagor kan översättas till ett matematiskt språk.

Bedömning

Jag kommer att samtala med dig om hur du kan 

 • koppla rätt siffra till rätt antal att skriva siffrorna med läslig handstil
 • formulera och lösa matematiska problem
 • förstå och använda matematiska ord och begrepp
 • använda lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
 • följa matematiska resonemang.

   


Syfte utifrån Lgr11

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.


Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: