Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht-16/ VT-17 Tecken som stöd

Skapad 2015-10-26 09:48 i Älgens förskola Munkedal
Förskola
Tecken som stöd.

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Vi började med att dela baren i två grupper. 

Vi ställa frågor till barnen för att se vad dom kunde om just tecken.

Dessa frågor gav oss många intressanta svar.

  • Vad är tecken för något 
  • Vad använder man tecken till?
  • När kan man använda tecken? 
  • Kan ni några tecken?
  • Vilka tecken vill ni lära er?

Mål

Eget formulerat mål 

 Barnen ska lära sig att man kan prata med kroppen på olika sätt.

Läroplanens mål

Utvecklar nyanserat talspråk och ordföråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord.berätta..uttrycka tankar ställa frågor och kommunicera med andra.

Utecknar intresset för skriftspråk samt förståelse för  symboler och deras kommunikativa funktioner.

Barnens eerfarenheter

Med hjälp utav intervjuer som vi hade i uppstarten av arbetet kunde vi tydligt se att barnen redan hade en bild av vad tecken  var för något. dett hade många olika tankar kring när man använder tecken. Barnen viste att man använder det när man inte kunde prata eller var sjuk. Dom hade redan en klar bild av hur man teckna olika saker. dom hade egna tecken för hus .katt .leopard..tiger...stjärna.

Vi prata vidare om vad för tecken barnen ville lärar sig alla barnen ville lära sig mer om djur tecken. 

 

Insatser - åtgärder för att nå målet

Vi kommer introducerar 2 tecken vid varje tillfälle.

vi pratat om varför vi har tecken. samt hur vi kan använda de i leken med andra barn.

Vi kommer även sjunga varje tillfälle. när barnen har lärt sig sången så bytter vi till en ny sång.

Vi kommer reflektera med barn om vad de vill lärare sig mer om.

Hur målet ska utvärderas

Vi kommer undrar hela arbetets gång prata med barnen i deras lek för att se om tecken uppkommer.

Vi kommer i slutet ha en ny intervju för att se vad barnen har lärt sig.

Teoretisk bakgrund

Tecken gör att barnet lär sig flera ord snabbare och att orden och kunskapen om språket "sitter kvar" bättre. Inlärningsprocessen förenklas och förstärks av att både höra, se och känna orden.

-Lilla Boken om Tecken

Ordet kommunikation betyder enligt Winlund och Rosenström Bennhagen (2009) att ”göra gemensam” och kommer från latin. Begreppet kommunikation innebär att skapa relationer och vänskapsband, ge beröm och uppbackning, kritisera och kräva, styra och kommentera, dela glädje och sorg, förmedla livsviktig eller mindre viktig information. Vi kan enligt författarna med hjälp av kommunikation dela tankar, känslor, upplevelser och erfarenheter med varandra och 80% av vanlig kommunikation förmedlas med hjälp av annat än ord.

 

Pettersson (2001) skriver att kommunikation är en samspelsprocess mellan minst två personer där man delar uppmärksamhet om något. Alla behöver kunna kommunicera för att ge uttryck för sina tankar och kunna påverka sin omvärld. Brodin och Lindstrand (2009) anser att kommunikation är mer än språk och omfattar även gester, ljud, blickar och signaler.

 

Dokumentation

Vid varje samling dokumenterar och tas de kort på barnen och deras lärande.

Vi dokumenterar intervjuerna.

Vissa bilder läggs ut på unikum 

Samverkan med vårdnadshavare

Vi kommer informera på föräldra mötet. 

Samt lägga ut på unikum.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: