👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT-15 natur och teknik

Skapad 2015-10-26 09:51 i Älgens förskola Munkedal
Under hösten kommer vi jobba med natur och teknik som kommer vara vårt kvalitetsarbete.
Förskola

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Vi kommer lägga upp experimenten och natur övningar utefter barnens intresse samt hur deras vardag ser ut.

Vi kommer samtala med barnen om vad det är nyfikna på och vill upptäcka.

Mål

Att barnen ska få större kunskap och större nyfikenhet för vardags teknik

Eget formulerat mål

Vi vill att barnen ska få en bredare nyfikenhet och tydligare se vardags teknik.

Barnens erfarenheter

Barnens erfarenheter var inte jätte stor med nyfikenheten fanns där till att vilja utforska.

 

Insatser - åtgärder för att nå målet

 • Cicci kommer ha huvudansvaret för grupp experimenten men hela arbetslaget kommer vara delaktig i dokumentationen.
 • Det experiment som kommer genomföras kommer utformas ut efter barnens intresse och nyfikenhet.
 • Vi kommer jobba med vardags teknik genom olika experiment.
 • vi kommer skapa ett teknik rum för att inspirera barnen.
 • vi kommer ha mindre grupper.
 • vi kommer vara ute i naturen.
 • vi kommer uppmuntra till egen tekning genom att lägga fram böcker där barnen själva kan titta och konstruera olika modeller. 
 • Cicci kommer ha huvudansvaret för grupp experimenten men hela arbetslaget kommer vara delaktig i dokumentationen.

 Hur målet ska utvärderas

Avsnitt 9

Teoretisk bakgrund

Boken : Teknik grytan

              Barn och naturvetenskap

              Teknikdidtatik i förskolan

Samverkan med vårdnadshavare

Det kommer finns bilder som sättas upp i teknik rummet som föräldrar kan ta del av. Föräldrarna får även information via våra månadsbrev.  

Dokumentation

vi kommer dokumentera genom bilder och filmer samt diskussioner logbok.

Detta kommer bli vårt kvalitetsarbete

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016