Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna, ett temaarbete på Diamanten

Skapad 2015-10-26 10:44 i Bohus förskola Ale
En grovplanering av arbetet med att stärka barns språkutveckling.
Förskola
Vi vill stötta barnen i sin språkutveckling och har valt att använda materialet Babblarna. Detta material är framtaget för att stötta barn i början av sin språkutveckling och vi har köpt in ett startpaket med böcker, spel, bilder och figurer.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Barngruppen består nu av 15 barn i åldrarna ett till snart tre. Barnen behöver utveckla sin språkproduktion och utöka sitt ordförråd och ordförståelse

Mål

Barnen skall stöttas i sin utveckling av språkproduktion, ordförråd och ordförståelse. Barnen skall stöttas i detta för att kunna kommunicera med varandra, förmedla sig och förstå varandra

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Omformulering av läroplansmål

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi kommer att starta upp med att använda oss av babblarna i våra samlingar. Vi skall bl.a. läsa böckerna, lyssna på och sjunga sångerna. Vi ska leka lekar och göra pyssel som anknyter till Babblarna.

Vi vill även kunna använda oss av Babblarna och väva in andra områden som barnen är intresserade av

Utvärdering

Uppföljning

Analys och utveckling

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: