👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2015-10-26 11:31 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Vi ska under hösten arbeta med matematik i många olika former.
Grundskola 1 Matematik

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Utvärderingen - vad och hur

 Vad ska du lära dig:

Taluppfattning och tals användning

 • Skriva siffrorna rätt och arbeta med talen 1-12
 • Naturliga tal 0-12, siffra, tal, antal
 • Markera på tallinje 0-20
 • Begreppen fler färre
 • Tecken =,<, >
 • Uppdelning av talen
 • Textuppgifter
 • Pengar 0-20
 • Addition, talkompisar , addition med tre termer, samt på tallinje.
 • Subtraktion, med två eller tre termer samt på tallinje.
 • Sambandet mellan addition och subtraktion

Algebra

 • Likamedtecknets betydelse
 • Vilken term saknas 2+__=3
 • Fortsätta ett geometriskt mönster

Geometri

 • Tangram
 • Rita av enkla figurer från rutsystem

Sannolikhet och statistik

 • Stapeldiagram, fylla i, jämföra, samtala om resultat och slutsats

Problemlösning

 • Pengar, räkna ut summan och hur mycket som är kvar.
 • Göra räkneberättelser
 • Formulera matematiska uttryck utifrån en räkneberättelse.

 

Hur ska det bedömas:

 • att du aktivt deltar i diskussioner och arbetsuppgifter i gruppen
 • ett summativt prov i slutet av varje kapitel
Kapitel 1
 
Sambandet mellan antal och tal 0-10
Talen 0, 1, 2, 3. Att känna igen antal, räkneord och siffra. Uppdelning av talen.
Fler, färre, lika många
Lika med, mindre än, större än
Tallinjen
Kapitel 2
 
Att skriva och räkna addition
Talen 4, 5.Att känna igen antal, räkneord och siffra. Uppdelning av talen.
Räkne-berättelser
Att skriva och räkna subtraktion
Pengar, enkronan, tvåkronan och femkronan. Att skriva kr i addition och subtraktion
Kapitel 3
 
Talen 6,7, 8. Att känna igen antal, räkneord och siffra. Uppdelning av talen.
Kommutativa lagen i addition
Sambandet addition och subtraktion
Att kontrollera subtraktion genom addition
Additioner och subtraktioner med flera termer
Kapitel 4
 
Talen 9, 10. Att känna igen antal, räkneord och siffra. Uppdelning av talen.
Öppen utsaga, Vilken term fattas?
Tiokompisar
Att skriva additioner och subtraktioner
Sambandet mellan uppdelning och vilken term som fattas.
Kapitel 5
 
Talen 11, 12 och deras uppdelning
Diagram. Att göra och tolka.
     
Blandat
 
Mönster
Tangram
Rita av enkla figurer
Problem-lösning
Huvud-räkning

 

Ta bort

 

 

 

 

 

Hjälp för denna sida

Nya Skolbanken

I Skolbanken kan lärare från hela landet dela och vidareutveckla olika typer av material. Här kan du hitta och inspireras av andras intressanta och spännande arbetsområden eller bedömningsunderlag. Banken finns på 4 nivåer – den nationella, kommunens/friskolekedjans, skolans och dina egna. När det gäller Samtalsmallar finns det 3 nivåer - den nationella, kommunens/friskolekedjans och skolans.

Du kan lätt och smidigt kopiera det material du väljer och revidera det innan du använder det på din skola.

Allt material som skapats ute i landet läggs in i den nationella skolbanken. Materialet är inte granskat och kan därför ha varierande kvalitet.

Pedagogiska planeringar i Skolbanken

Här hittar du och skapar pedagogiska planeringar, där du beskriver t ex arbetsområdet, arbetssättet och vad du kommer att bedöma. Du kan koppla planeringen till en bedömningsmatris – t ex från skolans gemensamma kriterier - eller skapa en matris för just det arbetsområdet du jobbar med just nu. Tidsbesparande och effektivt.

Pedagogisk planering tas fram av läraren (ibland tillsammans med eleverna) utifrån de nationella kursplanerna. Den beskriver vad man jobbar med just nu, vilka förmågor och kunskaper man vill utveckla samt vad och hur man kommer att bedöma eleven. Ibland är bedömningen en text från läraren, ibland i form av en bedömningsmatris.

Klicka på Ny planering för att skapa en helt ny pedagogisk planering.

Öppna planeringen för att kopiera, redigera, tilldela eller skriva ut.

Matriser i Skolbanken

Här kan du hitta och skapa matriser för skolans/kommunens/ämnets gemensamma kriterier. Du kan använda dem enbart som ett bedömningsunderlag eller koppla ihop matrisen med en pedagogisk planering.

Klicka på Ny matris för att skapa en helt ny bedömningsmatris.

I Matrisbanken finns skolans/kommunens/ämnets gemensamma kriterier. Du kan använda dem enbart som ett bedömningsunderlag eller koppla ihop matrisen med en pedagogisk planering.

Öppna matrisen för att kopiera, redigera, tilldela eller skriva ut.

Samtalsmallar i Skolbanken

Här kan skolor och kommuner eller friskolekedjor dela sina förberedelser för utvecklingssamtalet - t ex vilka frågor man vill ställa till eleverna, vårdnadshavarna och sina kollegor innan utvecklingssamtalet. Innehållet i mallarna tas fram av skolorna/kommunerna.

Banken innehåller samtalsmallar från hela landet. Idén är att inspirera och underlätta kommuners, friskolekedjors och skolors kontinuerliga vidareutveckling av material, genom att göra riktigt material från alla delar av landet lätt tillgängligt.

Att starta en samtalsmall

För att starta en samtalsmall måste du först välja vilken eller vilka elever som skall använda mallen. Det gör du genom att välja en eller flera elever i en grupp och klickar på Tilldela Samtalsmall. Sen bläddrar du fram den mall i Skolbanken som du vill använda och klickar på Tilldela.

Öppna samtalsmallen för att kopiera, redigera, tilldela eller skriva ut.

 

 

 

 

Undervisning och arbetsformer

 • vi arbetar med boken Favoritmatte 1A med tillhörande laborativt material och den interaktiva tavlan
 • filmer
 • övningar på Ipaden
 • diskussioner
 • genomgångar
 • spel

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3