Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 1-3

Skapad 2015-10-26 11:43 i Arthur Engbergskolan Nordanstig
Lpp i engelska år F-3
Grundskola F – 3 Engelska
Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska

språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt

tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Innehåll

Avsnitt 1

Kommunikationens innehåll
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Intressen, personer och platser.
• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.


Lyssna och läsa – reception
• Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
• Enkla instruktioner och beskrivningar.
• Olika former av enkla samtal och dialoger.
• Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
• Sånger, ramsor, dikter och sagor.
• Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.


Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
• Enkla presentationer.
• Enkla beskrivningar och meddelanden.
• Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Konkretisering av målen:

  • Lyssna till och sjunga ramsor och sånger på engelska.
  • Säga efter och upprepa engelska ord och fraser.
  • Själv kunna lyssna till, säga, läsa och skriva enkla ord och fraser och så småningom kunna lyssna till, säga, läsa och skriva enklare dialoger, beskrivningar och kortare texter på engelska.
  • Tala engelska inför en grupp.
  • Förstå enkla fraser och uppmaningar.
  • Lyssna till och förstå högläsning, band och filmer på engelska.


Så här visar du dina kunskaper:

  • delta aktivt på lektionerna.
  • att vara aktiv kan du visa om du förstår vad som sägs eller läses på engelska.
  • Visa hur du pratar engelska och hur du skriver engelska.


Matriser

En
Bedömningsmatris Engelska år 1-3

på väg att nå godtagbara kunskaper
Lyssna - Förmåga att förstå talat språk
Du visar på olika sätt att du förstår ord, instruktioner och korta fraser inom ämnesområdet
Du visar på olika sätt att du förstår ord, instruktioner och korta fraser samt någon längre fras inom ämnesområdet
Du visar på olika sätt att du förstår många ord och fraser inom ämnesområdet Du förstår en kort, enkel berättelse
Tala - Förmåga att kunna prata och delta i samtal och diskussioner
Du kan säga ord och korta fraser, t ex ställa och svara på frågor inom ämnesområdet
Du kan säga ord och korta fraser, t ex ställa och svara på frågor, inom ämnesområdet med tydligt engelskt uttal
Du kan säga ord och korta fraser, t ex ställa och svara på frågor, inom ämnesområdet med tydligt engelskt uttal. Du kan delta i enkla samtal efter ett givet mönster och med egna formuleringar Du kan använda olika strategier när språkkunskaperna inte räcker till
Läsa – Förmåga att förstå skrivet språk
Du kan läsa ord inom ämnesområdet efter förberedelse av texten
Du kan läsa ord och korta fraser inom ämnesområdet efter förberedelse av texten
Du kan läsa ord, korta fraser och en kortare text, t ex en dialog, inom ämnesområdet efter förberedelse av texten Du kan läsa en kort text utan förberedelse
Skriva – Förmåga att uttrycka sig skriftligt
Du kan skriva enkla ord själv
Du kan fylla i fraser och skriva enkla ord själv
Du kan fylla i fraser, skriva enkla ord och skriva någon kort fras själv på begriplig engelska. Du kan skriva något på egen hand på engelska med flyt och god språkbehandling
Realia
Du vet att engelska talas i England och USA och i flera andra länder i världen
Du vet att engelska talas i England, USA och i flera andra länder i världen och kan namnge några av dem
Du vet att engelska talas i England, USA och i flera andra länder i världen och kan namnge några av dem. Du kan förklara varför engelska blivit ett världsspråk Du kan berätta något om vardagsliv/levnadssätt i något engelskspråkigt land.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: