Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klädesplagg åk 9

Skapad 2015-10-26 13:36 i Irstaskolan Västerås Stad
Symaskinsarbete åk 9 + valfri teknik
Grundskola 9 Slöjd

Här får du möjlighet att visa dina kunskaper i klädsömnad. Du ska sy en jogging tröja med olika detaljer. T ex ficka/fickor, dragkedja, luva och muddar.

Du ska också dekorera ditt plagg på något sätt ex broderi, tryck eller applikation.

Du arbetar efter en arbetsbeskrivning och i ibook. Du redovisar i keynote eller pages. Vi arbetar med detta under HT-16

Innehåll

Syftet med arbetsområdet

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Det centrala innehållet vi arbetar med:Kopplingar till läroplan

 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Sl  7-9
  Slöjden i samhället Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Undervisningen kommer att ske enligt följande:

Du kommer att delta i gemensamma genomgångar och bl a prova på små mallar för att träna.

Du får enskild stöttning.

Du kommer att få jobba efter en arbetsbeskrivning och i ibook.

 

  

Tidsplan:

HT-16

Arbete och redovisning färdigt senast 9/12 för att jag ska hinna analysera ditt arbete och redovisning innan betygsdeadline.

 

 

Bedömning:

Bedömning:
Hur du visar mönsterutlägg efter träning, följa en arbetsbeskrivning, kvalité och hantering av maskinsömnaden, din idérikedom av ditt estetiska uttryck, det färdiga arbetet och slutligen redovisningen.

Kunskapskrav vi arbetar mot:

Matriser

Sl
Irstaskolan Bedömningsmatris slöjd 7-9

F
E
C
A
Slöjdföremål
Eleven kan formge och framställa slöjdföremål i olika material på ett
Du har inte gjort färdigt ditt arbete i tid.
enkelt och delvis genomarbetat sätt utifrån instruktioner.
utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
välutvecklat och väl genomarbetat sätt utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och
Du har inte tillräckliga kunskaper eller säkerhetstänk om våra redskap och maskiner.
i huvudsak fungerande sätt.
ändamålsenligt sätt.
ändamålsenligt sätt med precision.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen
Du visar inte någon vilja att komma framåt i ditt slöjdarbete eller du måste påminnas om att arbeta på slöjdtiden.
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Inspirationsmaterial
Du kan i slöjdarbetet
Du gör inget eget uttryck på din tröja.
bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Dessutom kan eleven
Du gör inget eget uttryck på din tröja.
pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt
Du gör ingen redovisning.
och ger enkla motiveringar till sina val.
och ger utvecklade motiveringar till sina val.
och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Omdömen
Eleven kan ge
Du gör ingen redovisning.
enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då
Du gör ingen redovisning.
enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: