Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomens tre stora inriktningar

Skapad 2015-10-26 14:35 i Svensgårdsskolan Helsingborg
En kurs i kristendomens tre stora inriktningar.
Grundskola 7 Religionskunskap
I detta arbetsområde så kommer du få lära dig om kristendomen, dess historia och splittring. vi kommer gå djupare in på de tre stora inriktningarna inom kristendomen: den katolska, ortodoxa och den protestantiska kyrkan. Vi kommer även att gå igenom frikyrkor, nya religiösa rörelser och privatreligiositet samt diskutera frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämnställdhet.

Innehåll

Mål för avsnittet (hämtat ur syfte och förmågor i läroplanen)

Du ska arbeta om kristendomens tre strora inriktiningar; den katolska kyrkan, den ortodoxa kyrkan samt den protestantiska kyrkan och ta reda på vad som skiljer dem och vad som är gemensamt för dem samt vilka traditioner man har inom de olika inriktningarna. Du kommer också att öva på att resonera kring några frågor som skiljer kyrkorna åt. kursen kommer också att beröra olika frikyrkor, religiösa rörelser och privatreligiositet.

Undervisningens innehåll (hämtat ur det centrala innehållet i läroplanen)

Du kommer arbeta med hur kyrkorna växte fram, hur de leds, var de finns, olika religiösa riter samt vad det innebär att vara kristen i respektive kyrka. Du ska också reflektera kring frågor som skiljer de olika kyrkorna åt.

Hur?

Arbetsområdet kristendomens tre stora inriktningar kommer bestå av: Gemensam föreläsning, diskussioner, arbete i kompendium samt bok.

Området nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet kommer vara ett grupparbete där ni själva får söka information och presentera

Tidsplan

Vecka 2 Introduktion, föreläsning om kristendomen i världen, genomgång katolska kyrkan.

V.3 Fortsättning på katolska kyrkan, genomgång ortodoxa kyrkan.

V.4 Genomgång protestantiska kyrkan, repetition.

V.5 Repetition, Prov, genomgång frikyrkor.

V.6 Genomgång nya religiösa rörelser, grupparbete.

V.7 Fortsättning på grupparbete, Redovisning grupparbete.

Bedömning

Bedömningen av kristendomens inriktningar kommer grunda sig på delaktighet på lektioner, debatter, läxförhör samt prov.

Bedömningen av Nya religiösa rörelser kommer grunda sig på ett grupparbete, här bedöms ni utifrån hur väl ni har samlat fakta och hur ni har presenterat detta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Kristendomens tre stora inriktningar

F
E
C
A
Faktakunskaper
Du har ännu inte visat tillräckliga kunskaper om de tre kristna kyrkornas historia, urkunder, dess ledning, var de finns, vad man tror på samt olika religiösa riter.
Du kan på ett grundläggande sätt redogöra för de tre kristna kyrkornas historia, urkunder, dess ledning, var de finns, vad man tror på samt olika religiösa riter.
Du kan med hjälp av goda kunskaper redogöra för de tre kristna kyrkornas historia, urkunder, dess ledning, var de finns, vad man tror på samt olika religiösa riter.
Du kan med hjälp av mycket goda kunskaper redogöra för de tre kristna kyrkornas historia, urkunder, dess ledning, var de finns, vad man tror på samt olika religiösa riter.
Förmåga att jämföra
Du har ännu inte visat att du kan göra enkla jämförelser mellan de tre kyrkorna.
Du gör enkla jämförelser mellan de tre kyrkorna.
Du gör flera jämförelser mellan de tre kyrkorna och kan resonera om dem i flera led.
Du gör obehindrat jämförelser mellan de tre kyrkorna och kan resonera kring dessa samt se möjliga fortsättningar, lösningar, konsekvenser.
Förmåga att reflektera
Du har ännu inte visat din förmåga att göra reflektioner över ämnet.
Du gör enkla reflektioner över ämnet som till viss del för resonemanget framåt.
Du gör reflektioner som för resonemanget framåt.
Du gör reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Förmåga att argumentera
Du har ännu inte visat tillräcklig förmåga att argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar.
Du kan argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet

Här bedöms din insats under grupparbetet.
F
E
C
A
Hantera information
Söka, samla, kristiskt granska information, strukturera/sortera.
Du har ännu inte visat att du klarar av att hantera information på en grundläggande nivå.
Du har visat att du kan hantera information på en grundläggande nivå.
Du visar att du kan söka, samla och granska information på ett bra sätt och klarar av att strukturera/sortera informationen.
Du visar att du kan söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information på ett utmärkt sätt.
kommunikativ förmåga
presentera, redovisa,formulera
Du har ännu inte visat att du kan presentera, redovisa och formulera dig på en grundläggande nivå.
Du klarar av att presentera, redovisa och formulera ett arbete på en grundläggande nivå.
Du klarar av att presentera, redovisa och formulera ett arbete på en bra nivå.
Du klarar av att presentera, redovisa och formulera ett arbete på en utmärkt nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: