Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 4-5

Skapad 2015-10-26 14:52 i Arthur Engbergskolan Nordanstig
LPP bild år 3-4-5
Grundskola 3 – 5 Bild
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur

bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av

visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

Innehåll

Beskrivning och centralt innehåll

 • Eleven ska utveckla kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.
 • Eleven ska utveckla sin förmåga att jobba med olika tekniker, färg och form.
 • Eleven ska utveckla sin förmåga att använda digitala tekniker, redskap och verktyg.
 • Eleven ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska och diskutera olika bildbudskap.
 • Eleven ska utveckla sin förmåga att analysera historiska bilder, arkitektur och konstbilder.
 • Eleven ska utveckla sin förmåga att använda ord och begrepp för att kunna samtala skriva och läsa om bilders utformning och budskap. 

Konkretisering av mål

Du skall utveckla dina kunskaper att använda olika tekniker i bildframställning.
Du skall utveckla dina kunskaper i att forma och framställa bilder och föremål i olika material.
Du skall utveckla dina kunskaper i att analysera, diskutera och tolka bilder.
Du skall utveckla dina kunskaper om bildframställning i dåtid och nutid samt i olika kulturer.

Arbetsmetoder

Eleven kommer att få inblick i olika kulturers bildskapande.
Eleven kommer att få prova på många olika tekniker att framställa bilder både i grupp och självständigt.
Eleven kommer att få prova på olika verktyg och redskap för att skapa former och bilder.
Eleven kommer att få inblick i bilder från olika tidsåldrar.
Eleven kommer att få undersöka och använda olika material på ett experimentellt sätt både plant och tredimentionellt.
Eleven kommer att få öva sig i att använda ord, uttryck och benämningar i sin bildframställning.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • att kunna framställa former och bilder.
 • komma med idéer, diskutera och lösa problem
 •  att arbeta med olika tekniker och färger.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Kunskapskrav i Bild åk 4-6

Bildframställning
Redskap för bildframställning
Har grundläggande kunskaper om några olika tekniker. Känner till grunder i färglära.
Kan framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker. Använder kunskaperna om färglära i sin bildframställning.
Kan och vill använda olika tekniker och material. Kommer med egna förslag på lösningar om problem uppstår.
Bildframställning
Använder andras bilder som förebilder
Använder andras bilder som inspiration.
Har en tydlig tanke med sin bild och lyckas visa den. Kan berätta om sin bild.
Bildanalys
Känner till några konstnärer och deras verk. Kan med handledning använda egna och andras bilder i ett bestämt syfte.
Beskriver och berättar om några bildkonstnärer och deras verk. Kan berätta om olika epoker i konsthistorien Förstår att bilder kan ha dolda budskap.
Jämför olika bildkonstnärer och deras verk. Visar intresse för att förstå vad bilder säger och hur de kan påverka människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: