Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teaterprojekt ht 2015

Skapad 2015-10-26 15:18 i Båtsmans förskola Ale
Förskola

På ett Hajmöte frågade vi barnen vad de ville arbeta med på förskolan under hösten. Många av barnen ville spela teater på något sätt, med sin "egen kropp" eller med dockor.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

För att ta reda på vad barnen vet om teater/dockteater kommer vi att ställa följande frågor:

 • Vad vet ni om teater/dockteater?
 • Vad skulle ni vilja veta mer?
 • Hur ska vi ta reda på det?

  Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98  
   Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  • Lpfö98  
   Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • Lpfö98  
   Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  • Lpfö98  
   Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  • Lpfö98  
   Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

Omformulering av läroplansmål

 

 

 • Alla ska få möjlighet att uttrycka sin åsikt.
 • Barnens ideer ska utforma projektet.
 • Alla barn ska delta i projektet på något sätt efter sin förmåga.

Genomförande/Arbetsmetoder

V.41 På ett Hajmöte frågar vi barnen vad de vill arbeta på Hajen under hösten. Barnens svar: Teater, dockteater, kort, djurpark, teater om djur, teater om Rödluvan och vargen, rymdraketer, stolleken.

V.42 Vi bestämmer tillsammans att vi ska göra teater med den egna kroppen och dockteater.

V. 43 Barnen får välja om de vill jobba med teater eller dockteater. Ett barn i taget får gå och placera sitt foto under bilder av teater eller dockteater. Ingen kan se vad någon annan väljer förrän alla har valt.

V.45 Vi frågar barnen i respektive grupp frågorna vi bestämt att utgå ifrån (se ovan) när vi jobbar vidare

VAD VET NI OM TEATER?

 • Man skall ha kläder och ett hu
 • Barn skall vara med
 • Kläder så man kan vara utklädd
 • Göra det tillsammans
 • Folk som skall titta på
 • Publik
 • Man kan ha hattar om man vill
 • Man kan inte låta som sig själv, man måste låta som en annan röst
 • Man skall ha staket så man inte ramlar ut från scenen, eller så att ingen kan smita in.
 • Delfinbarn och krabbanbarn skall titta på
 • Sängar att sova på

VAD SKULLE NI VILJA VETA MER?

 • Veta något som man verkligen behöver

VAD VET NI OM DOCKTEATER?

 • Man håller upp dockorna
 • Man brukar ha en vägg.
 • Alla skall ha roligt
 • Man skall sätta dockorna på en pinne.
 • Man kan ha tak, en dockvagn, det kan vara prinsessor, spöken och tiger.
 • Någon tittar på.
 • Man kan ha många olika dockor
 • Man kan ha dockan på handen
 • Man kan hålla i dockan
 • Man kan dockor på en stol

VAD SKULLE NI VILJA VETA MER?

 • Se en dockteater
 • lära oss att göra dockor

HUR SKALL VI TA REDA PÅ DET?

 • Man kan kolla på film med dockteater
 • öva, prova.

V.46 Vi delar in oss i teatergrupperna och beslutar oss för att dela gruppen som ska jobba med" teater med den egna kroppen". Alltså har vi nu tre teatergrupper. Barnen bestämmer roller i teatern och dockteatern. Dockteatergruppen börjar att tillverka dockor, de får själva bestämma hur deras dockor ska se ut. Vi pedagoger gör en dockteater utifrån barnboken " Vem bultar på min dörr" för barnen med Hajens mjukisdjur för att inspirera dem.

V. 47 och 48. Arbetet med dockorna fortsätter och barnen visar och berättar om sina dockor i samlingen. Teatergrupp 1 och 2 bestämmer vad de behöver för rekvisita till sina rollfigurer och börjar fundera över handlingen i teatrarna. Vi pedagoger gör "Teater med den egna kroppen" utifrån boken " vem bultar på min dörr" för att inspirera barnen. Vi vill visa barnen att det går att göra teater på olika vis utifrån samma saga. Därefter fick de barn som ville spela för varandra. Dockteatergruppen fick tillsamman med en pedagog prova på att spela och använda sina dockor i en kort improviserad pjäs för de andra barnen.

 

 

Vårtermin 2016

v.1 Efter juluppehållet har barnen fortfarande lust till projektet som de själva bestämt

V.2 Nu fortsätter vi arbetet med teatergrupperna. Dockteater gruppen har gjort två  kortare pjäser tillsammans och spelat upp en för de andra barnen på scenen i stora salen.

Teatergrupp 1 har gått igenom sitt färdiga manus och börjat tillverka rekvisita, älghorn, antenner och Robindräkt.

Vi har tagit kontakt med Teater Sesam i Göteborg för eventuellt studiebesök.

För att kunna visa och dokumentera barnens arbete i hallen har Martin borrat hål i ett hyllplan så att teaterdockorna kan sitta där.

v.3 Teatergrupp 2 har gjort ett manus, tränat och spelat upp för de andra barnen. Vi filmande pjäsen för att barnen skall kunna titta på filmen och vidareutveckla pjäsen.

Dockteategruppen har gjort ett manus.

V.4 Dockteatergruppen har spelat sin teater för de andra barnen. Katarina berättade handlingen och barnen agerade med sina dockor.

V.5 Grupp 1 har gjort klart sin rekvisita och tränat sin teater.

V.6 Grupp 1 har spelat upp sin teater för de andra barnen. Och vi har filmat. Ett barn var inte med(sjuk) så vi kommer att göra teatern igen.

V.7 Två barn i dockteatergruppen har gjort ett manus tillsammans.

V.8 Grupp 2 ska titta på filmen om sin teater och fundera på hur de vill utveckla.

V.10 och 11. Vi har filmat alla teatergruppers föreställningar.Och tittat på dem tillsammans.

V. 13. Vi introducerar iMovie för barnen. Vi skall göra en film med alla teaterföreställningar. Vi jobbar tillsamman med barnen i appen/porogrammet ( barnen får lära sig appsymbolen). När vi gör detta använder vi oss av projektor,  då vi får en stor bild så alla kan se och delta aktivt. Vi har lagt till vissa ljudeffekter och musik.

v.15 Intervjuade vi alla barn.

Intervjufrågor om vårt teaterprojekt.

 

  • Berätta på vilket/vilka sätt var du med i teatern?
  •  
  • Berätta om hur barnen fick vara med och bestämma hur teatern skulle vara? 
  •  
  • Vilka saker har du varit med och bestämt om teatern?
  •  
  • Vad tycker du var roligast med teatern?
  •   
  • Vad tycker du var svårast? 
  •  
  • Vad har du lärt dig som du inte kunde innan?

v.19 Vi tittade på filmerna tillsammans och varje teatergrupp fick säga om det var något de ville ändra på innan förskolans dag 19 maj då vi hade filmvisning för föräldrarna.

 

 

Uppföljning

 

 

(

 

Utvärdering

 

För att ta reda på om vi nått målen för teaterprojektet har vi intervjuat barnen enskilt och i grupp.

 

Alla barn ansåg att de hade fått vara med och bestämma sin egen roll och tillsammans med de andra i gruppen utforma sitt manus.

 Alla barn deltog på flera sätt och var mycket engagerade.

 

 Dessa lärprocesser har vi sett under projektets gång:

Normer och värden: Barnen har utvecklat sin förmåga att samarbeta, respektera varandras åsikter. Barnen har tagit ett stort ansvar för att det skulle bli en bra föreställning. Barnen har fått tilltro till sin egen förmåga.

Utveckling och lärande: Barnen har utvecklat sin förmåga att konstruera och skapa med hjälp av olika tekniker och material. De har också förbättrat sin motorik/kroppsuppfattning.

Barnen uttrycker i intervjuerna att de har lärt sig.

 • prata högt så alla hör
 • hålla dockan högt
 • man måste träna för att lära sig spela teater
 • att spela teater
 • att man inte skall skratta åt varandra
 • att spela bra, och ingen går i väg.
 • att det inte är läskigt att spela teater.

 

Barns inflytande: Genom intervjufrågorna har vi sett att barnen uttrycker att de varit delaktiga och har fått bestämma, genom hela projektet.

Förskola hem: Föräldrarna har visat ett stort intresse för projektet. De har kommenterat barnens arbete i Unikum, samt tagit del av dokumentationen som vi visat.

Analys och utveckling

Vi har nått målen och barnen har utvecklat sitt lärande genom att vi under arbetets gång har utgått från deras egna ideer och tankar. Bra att ge dem en gemensam upplevelse där vi vuxna spelar teater för dem, barnen blev inspirerade.

Det är bra att utgå från det vi kommer på under arbetes gång som till exempel att spela samma saga på olika sätt dockteater och teater, " vem bultar på min dörr".

När dockteatergruppen spelade var det är svårt för barnen att vara så många samtidigt. Därför fick barnen agera och göra manus två och två.

Vi märker att det är svårt att spela dockteater för barnen, de måste träna på att prata högt och tydligt och samtidigt hålla koll på sin docka.

Det är viktigt att barnen får spela upp och visa för varandra kontinuerligt för bibehålla intresset och lusten att spela. Varje liten del är viktig att uppmärksamma.

För att få barnen att se sin egen utveckling och reflektera är det ett bra sätt att dokumentera deras pjäser genom att filma. Av tidigare erfarenhet (cirkusprojektet) vet vi att det är bäst att filma utan publik, då finns det inget som stör.

Vi tror att vi skulle fått utförligare svar på intervjuerna om vi gjort dem i anslutning till föreställningarna.

 Vi tänker också att till nästa projekt skall vi tillsammans med varje enskilt barn gå in i deras lärlogg på Unikum för att de bättre skall se sitt lärande. 

Sammanfattning av analys, vad är viktigt att vi tar med oss i vårt fortsatta arbete med barnen.

 • gemensamma upplevelser
 • utgå från barnens idéer
 • kontinuerlig reflektion med barngrupp och enskilt barn
 • arbeta i olika gruppkonstellationer
 • pedagogisk dokumentation
 • synliggöra varje barn i barngruppen
 • övning ger färdighet
 • variation

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: