Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Närmiljö

Skapad 2015-10-26 15:20 i Båtsmans förskola Ale
Vi går runt i närmiljön och tittar på var barnen bor
Förskola

Närmiljö Vi vill utforska närmiljön tillsammans med barnen.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi har många nya barn i vår grupp och de kommer från olika delar av Älvängen. Därför känner vi att det är viktigt att alla får lov att visa vart de bor i förhållande till varandra

Barnen ska få kännedom om var de andra bor och få besöka viktiga platser som bibliotek, lekplatser och skogen. Vi började med våra promenader v.37Mål

Vi vill stärka barnens identitet och tillhörighet i gruppen

Barnen ska få kännedom om sin närmiljö

Barnen ska uppmuntras till rörelse på fler sätt än leken på vår gård (detta mål ingår i vårt Grön Flagg-arbete)

SPRÅKET, uppmuntra/våga berätta för kompisar

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi började med våra promenader v.37 och vi går varannan vecka. Det är viktigt att barnen tränar sin motorik på olika underlag. Några av våra barn blir lite trötta i benen därför har vi med oss en vagn. Ibland kan någon få åka en bit.

Vi dokumenterar genom att fotografera barnet framför sitt hus. De barn som bor långt bort får låna med sig kameran hem och ta en bild på sitt hus.

Tanken är att barnen sedan ska få rita och berätta om sitt hus/var de bor för varandra. De barnen som tycker att det känns ok kommer att bli filmade när de berättar.

* Alla blev filmade och tyckte det kändes okej. De berättade för en kompis.

 

.

Omformulering av läroplansmål

Uppföljning

Det har varit en spännande resa vi gjort tillsammans med barnen. Barnen har tyckt att det har varit roligt att få visa kompisarna vart de bor. Stoltheten över att få visa sina kompisar sitt hus har verkligen märkts på barnen.

 

Utvärdering

Det har tagit större delen av terminen att genomföra detta, men vi känner att det har varit positivt.

Det har varit en nyttig erfarenhet för barnen att kunna promenera två och två, med olika kompisar varje gång där vi i förväg har bestämt. Vid första tillfällena tyckte barnen att det var jobbigt att promenera men det gick lättare och lättare efter hand.

Barnen verkade stolta och glada över att få visa kompisarna till sitt hem. Det var viktigt att få gå först och visa vägen.

Dokumentationen som kom till efter detta har lett till många samtal och dialoger mellan barnen. Dokumentationen bestod av fotografi, teckning samt film.

 

Analys och utveckling

Det har varit betydelsefullt för barnen att göra detta och därför känner vi att vi kan tänka oss att göra det igen. Det har gett så många bra tillfällen till dialoger mellan barnen. Barnen upplevde det positivt att bli filmade när de berättade om sitt hus.

Vi har märkt att det stärkt barnen och att de känt sig stolta.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: