Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling på Nalle Puh

Skapad 2015-10-26 15:52 i Nordgärdets förskola Ale
Grön Flagg och Energiprojekt 50/50, 2015-2016
Förskola

Grön Flaggarbete tema Klimat och energi. 50/50 Projekt Sern EU Energiförbrukning

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Grön Flaggarbetet är alla barnen bekanta med, men det här läsåret har vi ett nytt tema. Det har vi valt för att vi parallellt kommer arbeta med 50/50 projektet.

Vi är fortfarande i begynnelsen av det här arbetet.

Utifrån barnens ålder och intresse har vi skapat ett energiråd på förskolan. Det här rådet kommer träffas kontinuerligt för att få mer kunskap och sedan sprida till de andra barnen

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Nedbrytning av valda läroplansmål

Utveckling sker:

- När barnen upplever att deras handling gör skillnad.

- När vi ser barnens lust och engagemang i miljöarbetet.

- När vi lägger ut vårt arbete bl.a. på Unikum och genom att vi får respons från föräldrarna.

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi ställer utmanande frågor och låter barnen fundera kring miljöfrågor. Vi ger dem vägledande kunskap genom t.ex. UR Lampans mat.

Vi använder oss av UR, faktaböcker och genom upplevelser i form av experiment.

Vår förhoppning är att barnens kunskap sprider sig till hemmen.

Förslag på aktiviteter:

- Energiråd

- Elfri dag

- Samarbeta med andra förskolor

- Använder oss av Grön Flaggs material

- Fysisk aktivitet

Vi kommer att dokumentera i blogg och lärlogg allt eftersom arbetet fortskrider.

 

 

Uppföljning

-Bedömning av hur arbetet fortskrider
-Reflektion, både barn och vuxna
-Behövs nya förändringar i arbetssätt och metoder? Varför och på vilket sätt?
-Har det tillkommit nya mål?

Utvärdering

Mars16

Mamma berättar att flicka 3,2 år sjunger Släck din lampa hemma.

-Hur gick det?
-Verktyg att använda;

 • dokumentation,
 • observationer,
 • reflektioner och intervjuer med barnen,
 • pedagogisk dokumentation samt
 • utvecklingssamtal med föräldrar.

Analys och utveckling

-Hur har barnen uppfattat detta?
-Vad har de varit intresserade av, vad var svårt, roligt m.m.
-På vilket sätt har barnen varit resurser för varandra i sitt lärande?
-Måluppfyllelse, hur och på vilket sätt?
-Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
-Vad var barnen intresserade av och ville veta mer om?
-Hur går vi vidare?
-Hur kan vårt arbete förbättras och utvecklas?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: