Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 8, geografi: klimatförändringar och hållbar utveckling

Skapad 2015-10-27 09:08 i Pysslingen Skolor Montessoriskolan Castello Pysslingen
Ett sex veckor långt arbetsområde där vi fördjupar oss i klimatförändringar och hållbar utveckling. Under arbetets gång följer och diskuterar vi även FN:s klimatkonferens i Paris (COP21).
Grundskola 7 – 9 Geografi
Den 30 november 2015 kallar FN till klimatkonferens i Paris. Förväntningarna från världens miljöorganisationer och forskare är stora då alla hoppas och tror att vi nu äntligen kommer att få ett nytt och bindande klimatavtal.

Inför det här mötet har världens länder lämnat förslag på vad de kan och vill göra för att till exempel minska sina utsläpp och ekonomisk bidra till att utveckla hållbara tekniklösningar. Sveriges regering har sagt att vi åker till konferensen med förhoppningen om att förhandlingarna ska leda till ett avtal som gör det möjligt att hålla den globala uppvärmningen så långt under två grader Celsius som möjligt fram till år 2100.

Innehåll

Den stora frågan

Vi har bara en jord med en viss mängd vatten, mark, energi och mineraler och för att dessa ska räcka till för idag och för framtiden måste vi inte bara hushålla utan också skapa en framtid där alla resurser återanvänds i ett enda stort kretslopp. Vi måste med andra ord skapa ett samhälle där vi är varsamma med jordens resurser och där vi hela tiden strävar efter hållbar utveckling. Om detta är världens forskare och politiker i stort sett helt överens och ändå verkar det vara så svårt. Under de här veckorna ska vi därför försöka svara på den stora frågan:

Varför har världens länder så svårt att skapa en mer hållbar utveckling?

 

 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Arbetsgång

Eget arbete
1) Du ska läsa hela kapitlet om Hållbar utveckling (sidorna 82-111).
2) Du ska svara på frågorna 1-22 på sidan 93.
3) Du ska svara på frågorna 1-25 på sidan 111.
4) Du skriver en text om cirka 300 ord där du svarar på den stora frågan. Deadline fredagen 4 december.

Arbete i grupp
1) Polarön.

Skriftliga prov
1) Tisdagen 17 november kl 8:45
2) Tisdagen 8 december kl 8:45

Veckoplanering!

Vecka 45
* Du läser sidorna 82-93 i läroboken SO.S Geografi 9 och svarar på frågorna 1-10 på sidan 93. Svaren skrivs i ett googledrive dokument som du delar och klistrar in i planeringen här nedanför.
* Vi lyssnar till miljöprofessor Johan Rockströms sommarprat i P1.

Vecka 46
* Du svarar på frågorna 11-22 på sidan 93 i läroboken. Skriv svaren i förra veckans påbörjade dokument.
* Vi tittar på en UR-film om miljö och klimat.
* Kort genomgång av Agenda 21.

Vecka 47
* På tisdagen har du prov på sidorna 82-93 i läroboken.
* Du läser sidorna 94-103 och svarar på frågorna 1-6 på sidan 111. Skriv i samma dokument som förut.

Vecka 48
* Du läser sidorna 104-110 och svarar på frågorna 7-17 på sidan 111. Skriv i samma dokument som förut.
* Vi diskuterar hållbar konsumtion.
* Vi bekantar oss med Hans Roslings forskning.

Vecka 49
* Du svarar på frågorna 18-25 på sidan 111 i läroboken. Skriv i samma dokument som förut.
* Till på fredag skriver du en text om cirka 300 ord där du svarar på den stora frågan. Texten mejlas till helena.bjornfot@pysslingen.se.

Vecka 50
* På tisdagen har du prov på sidorna 94-111 i läroboken.
* Vi inleder grupparbetet.

Vecka 51
* Du arbetar med grupparbetet.

 

Examination

Dina kunskaper bedöms fortlöpande så var aktiv, ställ frågor och hjälp dina klasskamrater så skapar vi tillsammans ett klimat där vi hjälps åt att utvecklas.

Vi kommer dessutom att ha två skriftliga prov där dina kunskaper utsätts för en mer summativ kontroll.

Skriftliga prov
1) Tisdagen 17 november kl 8:45
2) Tisdagen 8 december kl 8:45

Slutligen så avslutar vi terminen med ett grupparbete där du har chansen att med ditt deltagande visa på färdigheter du kanske inte riktigt fått till vid de tidigare bedömningarna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: