Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Efterkrigstiden och vår egen tid

Skapad 2015-10-27 09:13 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 – 9 Historia
Den tidsperiod som inleddes 1945 och som man brukar säga avslutades med Sovjetunionens upplösning 1991, kallas för Efterkrigstiden. I efterdyningarna av Andra världskriget uppstod flera olika konflikter mellan världens länder som påverkade hela världens utveckling. Vi kommer bland annat att arbeta med och diskutera Kalla kriget, Koreakriget, Kubakrisen, Vietnamkriget, kriget i Afghanistan och Sovjetunionens upplösning. Dessutom kommer vi att arbeta med nutida händelser som Mellanösternkonflikten, krigen i Jugoslavien, kampen om oljan i Mellanöstern, terrorismen, "den arabiska våren" och inbördeskriget i Syrien.

Innehåll

 

Tidsåtgång

Vi kommer att arbeta med detta område under v 45-50/51 och v 2-4.

Förväntat resultat

Efter arbetsområdets slut förväntas du kunna beskriva följande:

 • Marshallhjälpen och syftena bakom denna.
 • Järnridån, kalla kriget, Trumandoktrinen och terrorbalans.
 • Cubakrisen.
 • Varför så många östeuropèer stödde det kommunistiska systemet efter andra världskriget och sedan - cirka tio år senare gjorde uppror mot det.
 • Orsakerna till och förloppet under Vietnamkriget.
 • Orsakerna till Sovjetunionens fall och upplösandet av de forna öststaterna.
 • Kriget i Afghanistan och följderna av det.
 • Mellanösternkonflikten.
 • Krigen i Jugoslavien.
 • Kampen om oljan i Mellanöstern.
 • Terrorismen
 • "Den arabiska våren". 
 • Inbördeskriget i Syrien.

Aktiviteter

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Film
 • Arbete med häften och lösblad med uppgifter som hör till området.

Området delas in i två delar:

 1. 1945 - 1991
 2. 1991 - 2015

Varje del avslutas med ett prov, den första delen med ett skriftligt prov och den andra delen med ett muntligt prov.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: