Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andra språk år 3

Skapad 2015-10-27 10:35 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundskola 3 Svenska som andraspråk
Undervisningen i svenska ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva olika typer av texter samt att uttrycka sig genom att kunna tala, lyssna och samtala i olika situationer.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Läsa och förstå olika slags texter.
 • Kunna skriva olika slags texter.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord.
 • Använda sig av datorn/iPad som hjälpmedel.
 • Samtala och lyssna på andra.
 • Muntligt kunna redovisa

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Bedömning - vad och hur


Vad ska bedömas:
Din förmåga att..
* läsa olika texter med flyt
* förstå det du läser.
* skriva olika texter med tydlig handling.
* använda stor bokstav och skiljetecken.
* stava vanligt förekommande ord.
* skriva texter med läslig handstil och på dato/iPadr.
* samtala och lyssna på andra.
* framföra något muntligt.

Hur ska det bedömas:

Vi lyssnar när du läser och samtalar.
Vi bedömer din läs och skrivutveckling genom diagnosmaterialet "God läs och skrivutveckling".
Vi läser och bedömer dina texter utifrån innehåll, grammatik och stavning.

Kopplingar till läroplan

 • SvA   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • SvA   3
  Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
 • SvA   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • SvA   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • SvA   3
  De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
 • SvA   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • SvA   3
  Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
 • SvA   3
  I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
 • SvA   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
 • SvA   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • SvA   3
  Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
 • SvA   3
  Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.

Undervisning och arbetsformer

 • Läsa och skriva olika typer av texter både enskilt och i grupp
 • Arbeta med läsförståelse och lässtrategier enskilt och i grupp med hjälp av t ex materialet "En läsande klass"
 • Skriva olika texter både för hand och på datorn/iPad.
 • Träna stavning och grammatik med hjälp av t ex "Språkmästaren" och Qnoddarna och olika program på Utbildningsradion.
 • På olika sätt tränar vi muntligt framträdande och redovisning.

 

Kopplingar till läroplan

 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
 • SvA  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
 • SvA  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • SvA  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • SvA  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • SvA  1-3
  Språkbruk Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: