Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SLÖJD LPP-mall med Kunskapsstadens bedömningsmatris

Skapad 2015-10-27 10:45 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Denna terminen arbetar vi med materialet ull från svenska får.

Innehåll

Denna terminens arbetsområde är textila tryck.   Vi trycker positiva och negativa tryck från former som finns i salen samt lämpliga former som eleverna själv får finna i vårt omedelbara närområde eller hemma. Att själv skapa stämplar och schabloner är en stor del av teminens arbete.  Vi arbetar med bl.a. verktygen brytbladskniv,  pensel, stöpplare, roller för att få fram de önskade formerna och uttrycken.

Underrubrik 1

Matriser

Sl
Slöjd bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

SLÖJD BEDÖMNINGSMATRIS

nivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
Utveckla och genomföra egna idéer
(Slöjdprocessen) Från idé och genomförande till presentation och värdering av produkten
Arbetar med handledning utifrån en given idé och planering. Behöver mycket stöd i sitt genomförande och under arbetets gång för att kunna slutföra sin produkt.
Förmedlar egen idé. Planerar, genomför och kommenterar sitt arbete, med handledning.
Har egna genomförbara idéer och kan förmedla dem. Har egna förslag om arbetets utformning och genom-förande. Genomför och slutför sin idé och utvärderar sitt resultat.
Presenterar självständigt en utförlig beskrivning av en idé. Vet vad man bör kunna för att genomföra sin planering. Genomför och slutför sin idé självständigt och utvärderar sitt resultat och sin egen arbetsinsats
Kreativitet och skapande
Känsla för färg och form & andra estetiska värden. Utveckla idéer.
Väljer färg och form, med handledning. Kopierar andras mönster och formgivning.
Väljer färg och form. Sätter sin egen prägel på andras idéer.
Arbetar kreativt på eget initiativ och tillämpar sin känsla för färg och form. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper i för eleven nya och mer komplicerade sammanhang.
Utvecklar sin kunskap om och känsla för färg och form genom erfarenheter och nya kunskaper. Sätter personlig prägel på sitt slöjdalster.
Välja och hantera
(redskap, verktyg, material och arbetsmetoder) Förståelsen av hur material och bearbetningsmetod är relaterade till varandra.
Behöver handledning med att välja vilken/vilka metoder och material som behöver användas. Behöver handledning med att välja och lära sig hantera verktyg/redskap.
Förstår varför vilken/vilka arbetsmetoder, material och redskap/verktyg som bör användas. Har behov av viss handledning vid val av metod och material. Kan hantera de vanligaste redskapen/verktygen, med viss handledning.
Förstår och kan motivera vilken/vilka arbetsmetoder, redskap/verktyg och material som bör användas. Gör lämpliga val av metod och material. Har god förmåga att hantera redskap/verktyg. Överväger olika alternativ att genomföra momenten på.
Förstår hur material och tillvägagångssätt är relaterade till varandra. Gör lämpliga val utifrån olika perspektiv under hela processen. Motiverar val av material, redskap, verktyg och metod. Behärskar verktyg och redskap mycket bra. Löser problem på ett konstruktivt sätt.
Dra lärdom av erfarenheter och tillämpa kunskaper
Ta sig an nya utmaningar eller mer avancerade arbeten
Tillägnar sig nya kunskaper och utmaningar med handledning. Följer pedagogens instruktioner och arbetar endast med de givna uppgifterna.
Tar sig an nya kunskaper och utmaningar , i mer avancerade arbeten, med viss handledning. Kan använda sina erfarenheter och sitt kunnande i nya sammanhang av enkel karaktär.
Tar sig an nya utmaningar och mer avancerade arbeten. Tar ofta egna initiativ för att komma vidare. Kan på ett självständigt sätt dra lärdom av tidigare erfarenheter och kan använda sitt kunnande i flera olika sammanhang. Har struktur i sitt arbete.
Tar sig an nya utmaningar och mer avancerade arbeten på ett självständigt sätt. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper. Dra lärdom av erfarenheter och tillämpa kunskaper i nya situationer och sammanhang. Arbetar strukturerat och vidareutvecklar sina kunskaper och lust till ett kreativt skapande.
Bedöma det egna arbetet, samt se konsekvenser av val
… ur exempelvis funktionell, estetisk, miljömässig, kommunikativ och ekonomisk synpunkt
Kan med handledning beskriva, reflektera och bedöma sin produkt och arbetsprocessen på ett enkelt sätt.
Beskriver, reflekterar och bedömer självständigt sin produkt och arbetsprocess på ett enkelt sätt. Ser delvis konsekvenser av sina val.
Beskriver både produkten och arbetsprocessen med hjälp av relevanta ord och begrepp. Reflekterar och bedömer det egna arbetet och ser konsekvenserna av olika val.
Beskriver på ett utförligt sätt både arbetsinsatsen och produkten med tanke på funktion och utseende. Reflekterar och bedömer sin produkt och arbetsprocessen och ser konsekvenserna av olika val.
Självständighet och eget ansvarstagande i arbetsprocessen
uthållighet att slutföra arbetet.
Kan arbeta utifrån tydliga instruktioner. Behöver stöd i hela processen för att kunna planera, genomföra sin idé och slutföra sitt arbete.
Arbetar självständigt med pågående arbetsområde. Behöver instruktioner för att planera, genomföra sin idé och slutföra sitt arbete. Provar egna idéer och har vissa strategier. Visar vilja och tar enstaka egna initiativ i processen
Arbetar självständigt med sin uppgift. Tar ansvar för och gör egen planering, samt genomför den. Provar egna idéer och visar strategier, samt är medveten om egna styrkor och svagheter. Tar egna initiativ, t.ex. hittar information eller ställer frågor för att komma vidare.
Tar ansvar och arbetar självständigt genom hela processen. Har strategier, är systematisk, planerar själv och känner till olika inlärningsmetoder och kan anpassa lärandet till situationen. Utvecklar sitt arbete genom att reflektera kring valmöjligheter och jämför eller provar olika metoder.
Ny aspekt

Ny rubrik

nivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: