Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2015-10-27 10:53 i Varekils skola Orust kommun
Pedagogisk plannering för undervisning i Vasatiden.
Grundskola 5 Religionskunskap Historia
...

Innehåll

Mål

 I detta arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att..

 • Resonera om orsaker och kosekvenser av t.ex. stockolms blodbad, reformationen,boktryckarkonsten, dackefejden och upptäcktsresor ute i europa,  vilka orsaker fanns och vilka följder fick stockholms blodbad?

 

 • Beskriva enkla samband mellan Vasatiden och vår tid. Vad innebar övergången från feodalsamhälle till statsmakt?

 

 • Använda historiska källmatriall och resonera om likheter och skillnader i människors levnadsvilkor då och nu.

 

 • Vem skriver historia och varför.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Undervisningen

 • Lärarleddalektioner där Jenny berättar, vi läser och letar information på nätet.
 • Vi tittar på filmer om Vasatiden som vi sedan diskuterar.
 • Analyserar olika historiska källor och dess trovärdighet.
 • Du får lära dig modellen orsak-konsekvens
 • Vi jobbar i smågrupper och gör arbeten om en historisk peron från vasatiden där du ska använda flera källor och redovisa genom, Film, teater, collage mfl.
 • Hur såg det ut på Orust under Vasatiden?

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Bedömning

underlag för bedömning är:

 • Muntligt att delta i diskussioner i helklass och i mindre grupper
 • Er redovisning, film, teater mm.
 • Att kunna söka, sammanställa och presentera fakta om det ämne du har fått tilldelat.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.

Uppgifter

 • Vad vet du om Gustav Vasa?

 • Instuderingstext + frågor till Vasatiden

 • Reformationen

 • Vasaskeppet

Matriser

Hi Re
Vasatiden

Utvecklingsförslag
Du har nått delar av målen
Du har nått målen
Du har nått målen med god marginal
Du ska kunna ge några exempel på Hansans betydelse för Östersjöområdet gällande ex. handelsvaror, språk och kultur.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du behöver skaffa dig mer faktakunskaper för att kunna föra ett resonemang om orsaker och konsekvenser kring Hansans verksamhet.
Du känner till delar av Hansans verksamhet.
Du kan berätta om Hansans verksamhet och till viss del föra resonemang om orsaker och konsekvenser.
Du kan berätta om Hansans verksamhet och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Du ska känna till Sveriges utbredning på den tiden och något om anledningarna till det.
 • Hi
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Titta på kartan från den tiden, fundera över anledningar till att det såg ut som det gjorde.
Du kan med hjälp av lärarens stöd berätta något om utbredningen på den tiden.
Du känner till vilka landområden som hörde till Sverige på den tiden, du känner till något om anledningarna till det.
Du har god känndeom om Sveriges utbredning på den tiden.
Du ska känna till Vasatidens betydelse för Sveriges framväxt samt skillnaden på att välja kung och att ärva titeln.
 • Hi
 • Hi  4-6
Du behöver lyssna och läsa mer aktivt på lektionerna.
Du känner till någon anledning till Sveriges framväxt under Vasatiden, du förstår skillnaden på att välja kung och ärva titeln.
Du kan berätta flera saker om anledningen till Sveriges framväxt och förstår skillnad mellan att välja kung och ärva titeln.
Du har god kännedom om Sveriges framväxt och om kungamakten förr och nu. Du kan även göra jämförelser och skillnader med förr och nu.
Du ska kunna berätta om Martin Luther och hans betydelse för kristendomen i Europa. Du ska känna till att Sverige övergick från att vara katolskt till protestantiskt.
 • Hi
 • Hi  4-6
 • Re
 • Re  4-6
Du behöver ta reda på och fundera över vad Martin Luther betytt för kristendomens utveckling i olika inriktningar (katoliker och protestanter).
Du känner till att Martin Luther startade reformationen.
Du kan berätta flera saker om Martin Luther och hans betydelse för kristendomen i Europa.
Du kan berätta flera saker om Martin Luther och hans betydelse för kristendomen i Europa. Du kan även göra jämförelser med skillnader i andra religoner.
Du ska kunna jämföra hur människor levde på den tiden jämfört med idag.
 • Hi
 • Hi  4-6
Du behöver fundera över likheter och skillnader för hur människor levde förr jämfört med idag.
Du kan med hjälp sätta dig in i levnadsvillkoren för människorna på den tiden.
Du kan göra vissa jämförelser på levnadsvillkor för människorna på den tiden jämfört med idag.
Du kan göra mer ingående jämförelser på levnadsvillkor för människorna på den tiden jämfört med idag.
Du ska känna till några upptäcktsresanden och några konsekvenser det haft och har.
 • Hi  4-6
Funder över vilken betydelse dessa olika upptäckter haft och har.
Du känner till någon eller några upptäcktsresande.
Du känner till några upptäcktsresanden och kan ge exempel på vilken betydelse det haft och har.
Du känner till några upptäcktsresanden och kan ge flera olika exempel på vilken betydelse det haft och har.
Du ska kunna uttrycka dina kunskaper och tankar kring Vasatiden både i tal och skrift. Du ska kunna läsa och förstå de texter vi läser om Vasatiden.
 • Sv
 • Sv  4-6
 • SvA
 • SvA  4-6
Våga berätta om de tankar du har när vi diskuterar. Var mer aktiv när vi läser och se till att fråga när det är saker du inte förstår.
Du kan delvis uttrycka dina kunskaper i tal och skrift. Du följer oftast med i texten när vi läser gemensamt
Du kan berätta om dina kunskaper både i tal och skrift. Du deltar aktivt när vi läser och frågar när det är saker du inte förstår.
Du kan redogöra mer ingående för dina kunskaper både i tal och skrift. Du deltar aktivt när vi läser och frågar när det är saker du inte förstår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: