Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering engelska år 4 ht-15

Skapad 2015-10-27 11:11 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Engelska
Under hösten kommer vi att jobba med att utveckla ditt tal och din förståelse i engelska språket. Läroboken Magic kommer ligga till grund för vårt arbete.

Innehåll

Arbetsområden

Vi kommer under hösten främst att fokusera på att utveckla din förmåga att:

* Förstå talad och skriven engelska.

* Kunna återberätta innehållet i talad och skriven engelska.

* Vi kommer bygga upp ditt ordförråd så att du kan göra dig förstådd när du pratar engelska. 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: