Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs och skrivutveckling Tr

Skapad 2015-10-27 12:10 i Grundsärskolan Ale
Läs- och skrivutveckling handlar om att vi ska kunna göra oss förstådda och förstå andra genom att läsa och skriva. Vi ska lära oss bokstävernas namn, hur de låter och hur vi kan sätta ihop dem till ord. Vi har arbetat med hur bokstäverna ser ut och ska nu utveckla våra kunskaper för att bli bra läsare och skrivare.
Grundsärskola 2 – 4 Kommunikation
Du kommer att få:

● skriva med tjock penna på tavlan

● skriva av ord i din alfabetsbok

● arbeta med bokstäver och ord i bokstavsordboken

● skriva ord i datorprogrammet Symwriter

● se på Bokstavslandet och Bästa bokstaven

Innehåll

Urval ur Övergripande mål i läroplanen

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola:

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

Centralt innehåll i svenska:

Kopplingar till läroplan

 • Ko  1-9
  Samspela, tala och samtala Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
 • Ko  1-9
  Samspela, tala och samtala Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
 • Ko  1-9
  Samspela, tala och samtala Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
 • Ko  1-9
  Tolka och förstå .
 • Ko  1-9
  Tolka och förstå Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • Ko  1-9
  Tolka och förstå Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • Ko  1-9
  Tolka och förstå Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Ko  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra

Konkretiserande mål (se Mina Målpärmen)

 • Jag känner igen mitt skrivna namn
 • Jag kan bokstäverna i mitt namn
 • Jag känner igen några bokstavsljud
 • Jag känner igen några enkla bokstavsbilder
 • Jag kan läsriktningen
 • Jag kan jag kan läsa enkla ord
 • Jag kan skriva mitt namn för hand/på dator
 • Jag kan skriva bokstäver för hand/på dator
 • Jag förstår enkla ord
 • Jag förstår enkla meningar
 • Jag förstår mitt schema

Bedömning

Vi kommer att bedöma dina förmågor genom att aktivt delta i aktiviteter där du arbetar med läs- och skrivinlärning och dokumentera dina framsteg i Mina Målpärmen och i Unikum.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ko   9
  Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
 • Ko   9
  Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
 • Ko   9
  Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
 • Ko   9
  Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
 • Ko   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: