👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forma med skärande verktyg

Skapad 2015-10-27 14:37 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Att utveckla förmågan att hantera kniv, bildhuggarjärn och stämjärn
Grundskola 8 – 9 Slöjd
Med kniv och bildhuggarjärn kan eleven skapa tredimensionella föremål. Med kniv kan man göra enkla djurfigurer. Det går naturligtvis att öka svårighetsgrader och göra anatomiskt mer avancerade figurer eller skulpturer. Bildhuggarjärnet är ett mångsidigt verktyg med ett flertal användningsområden. Att tillverka en relief är ett nyttigt och lärorikt slöjdarbete. Det finns en stor utvecklings potential inom detta arbetsområde.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Att från skolans eller eget inspirationsmaterial välja ett slöjdobjekt.  Jag vill att eleverna ska öka svårighetsgrad i det valda arbetet, dra nytta av tidigare erfarenheter. Att utveckla skickligheten i användandet av handverktyg och att fördjupa förståelsen av egenskaper hos trä.

Matriser

Sl

Syfte
Centralt Innehåll
Förmåga
E
C
A
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Att arbeta med tredimensionell form.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
.Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.