Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriv en saga

Skapad 2015-10-27 15:01 i Thunmanskolan Knivsta
Inlämningsuppgift efter genomgång av klassiska sagoingredienser och struktur samt träning av person- och miljöbeskrivning.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Efter att ha gått igenom huvudingredienserna i sagan som genre, övat på att bygga upp ett skelett till sina berättelser samt tränat på miljö- och personbeskrivningar är din uppgift nu att med hjälp av dessa verktyg visa vad du har lärt dig genom att författa och lämna in din egen saga.

Innehåll

Förmågor i fokus

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • Följa språkliga normer och strukturer

 • Bygga upp en fungerande dramaturgi

 • Gestalta miljöer och karaktärer

 • Ge och ta emot konstruktiv respons

Gör såhär

 • Kom på en grund för din saga, lämpligtvis en sensmoral. Ett bra tips är att använda sig av något av de ordspråk vi gått igenom eller som du kommer på själv.
 • Skriv ner ett skelett för din saga enligt punkterna på separat papper, som vi redan gått igenom.
 • Välj ut de viktigaste karaktärerna i din saga och kartlägg dem med viktiga fakta om deras utseende, personlighet och bakgrund.
 • Välj ut en viktig miljö i din saga och anteckna ner viktiga fakta utifrån alla olika sinnesintryck.
 • Börja skriv ett första utkast för hand, där du försöker använda dig av din planering för att få in de kartläggningar av karaktärer och miljö som du gjort genom gestaltande beskrivningar och lämpliga händelseförlopp.
 • Renskriv ditt utkast för hand på löspapper eller på dator.

 

Uppgifter

 • Inlämning av egen saga 7D

 • Inlämning av egen saga

 • Inlämning av egen saga 7D

Matriser

Sv
Kopia av Svenska Thunmanskolan - grundmatris 7-9

Skriva

E
C
A
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation och enkel textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation och välutvecklad textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
De berättande texter eleven skriver innehåller väl utvecklade gestaltande beskrivningar.
De berättande texter eleven skriver innehåller berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller berättargrepp samt dramaturgi med relativt komlex uppbyggnad
De berättande texter eleven skriver innehåller berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: