Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning av noveller

Skapad 2015-10-27 15:13 i Thunmanskolan Knivsta
Läsning av tre klassiska noveller, Ett halvt ark papper, Pälsen och Bortbytingen, med tillhörande diskussionsfrågor. Redovisning genom deltagande i seminarier, ett per novell, och inlämning av nedskrivna svar på frågor.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Efter att ha gått igenom typiska och otypiska drag för novellen som litteraturform och testat att skriva en egen fördjupar vi oss under detta projekt i att läsa, förstå, tolka och tycka till om innehåll och form för två klassiska noveller, en av Söderberg och en av Lagerlöf. Vi arbetar med frågor till varje novell genom att först tänka själva, därefter diskutera i mindre grupp och slutligen delta i ett seminarium per novell. I slutet lämnar vi även in svar skriftligt till minst en novell för att även tankar som inte kom fram vid seminariet ska synas.

Innehåll

Förmågor i fokus

  • Läsa och visa förståelse för det lästa.

  • Tolka texters budskap och motiv.

  • Möta och analysera betydelsefulla skönlitterära författares verk.

  • Studera verk utifrån uppbyggnad, språkliga drag och berättarperspektiv.

  • Delta i muntliga diskussioner och framföra argument.

Matriser

Sv
Bedömning läsning av noveller

Läsa

E
C
A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter och välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag., på ett i huvudsak fungerande sätt,
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter och välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag, på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter och välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll
Eleven visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll
Eleven visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll
Elevens sammanfattningar innehåller viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Elevens sammanfattningar innehåller relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Elevens sammanfattningar innehåller god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.

Samtala

E
C
A
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: