Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2015-10-27 16:40 i Emausskolan Västerås Stad
Arbetsområde i matematik under vt16.
Grundskola 4 Matematik

Vi repeterar begreppen multiplikation och division. Vi lär oss sambanden mellan addition och multiplikation samt multiplikation och division. Därefter lär vi oss metoder för att multiplicera tiotal och hundratal (t.ex. 5 x 60) och kort division.

Innehåll

Syftet

Du tränar din förmåga att:

 • Se sambandet mellan räknesätten addition och multiplikation samt multiplikation och division.
 • Förstå begreppen kvot och produkt.
 • Använda lämpliga metoder för att göra beräkningar.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Mål

Du ska visa att du kan:

 • Begreppen kvot och produkt.
 • Förstå hur addition och multiplikation hör ihop.
 • Multiplicera med hela tiotal och hundratal, t.ex. 5 x 60, 5 x 600.
 • Multiplicera tal som 3 x 47, 2 x 536.
 • Förstå hur multiplikation och division hör ihop.
 • Kort division utan minnessiffra.
 • Välja rätt räknesätt och metod för att lösa en textuppgift.

Bedömning

Du bedöms utifrån deltagande i undervisningen och resultat på det avslutande provet.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Undervisningen

Vi kommer att:

 • Räkna i matematikboken
 • Räkna på bingel
 • Ha gemensamma genomgångar och aktiviteter (spel och uppgifter på smartboarden)
 • Lösa problemlösningsuppgifter

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Dokumentation

Eleven skriver sina uträkningar i sina räknehäftet. Eleven tilldelas uppgifter på bingel. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: