👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upplysning och revolution, v 38-41/17

Skapad 2015-10-28 08:35 i Kärlekens skola Halmstad
För att förstå tankarna bakom Amerikas självständighetsförklaring och revolutionen i Frankrike så börjar vi höstens historiaavsnitt genom att bekanta oss med några av 1700-talets stora tänkare och deras tankar om humanism och människors lika rättigheter.
Grundskola 8 Historia
För att förstå tankarna bakom Amerikas självständighetsförklaring och revolutionen i Frankrike så börjar vi höstens historiaavsnitt genom att bekanta oss med några av 1700-talets stora tänkare och deras tankar om humanism och människors lika rättigheter.

Innehåll

Så här arbetar vi

Vi börjar med att bekanta oss med stora tänkare, filosofer som t ex Voltaire, och hur deras tankar om hur länder ska styras och syn på människan lever kvar än idag. Därefter försöker vi sätta oss in i hur det var att leva i Amerika under 1700-talet med självständighetskrig och bildandet av Amerikas Förenta Stater.

Tillbaka  i Europa studerar vi orsaker till den Franska revolutionen, dess händelseförlopp och vilka följder den fick. Förhoppningsvis hinner vi också resonera om vilka följder Napoleons härjningar i Europa fick för utvecklingen.

Vi ska variera undervisningen genom att studera lärobokstext, andra texter och se på film. Examination av Amerikanska revolutionen sker i skolan den 29 sep (prel.) och franska revolutionen examineras i skolan den 13 okt (prel). För att förstå bakgrunden och tankarna bakom revolutionerna är det viktigt att kunna vad filosoferna skrev och förmedlade. Förhoppningsvis kommer vi också att hinna arbeta med Napoleon.

 

Kunskapskarv för betyget E

Kunskapskrav för betyget C

Kunskapskrav för betyget A

Uppgifter

 • Upplysningen och Amerikanska revolutionen

 • Upplysningen

 • Amerikanska revolutionen

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9