Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande: Besök på Polismuseét

Skapad 2015-10-28 09:53 i Sturebo Dibber Sverige AB
Vi åker med barnen till Polismuséet eftersom deras lekar periodvis handlat om "polis och tjuv" och vi vill vidga deras syn på polisens arbete. Vi tar med oss matsäck och planerar att vara borta 9.00-15.30.
Förskola
Vi åker med barnen till Polismuséet eftersom deras lekar periodvis handlat om "polis och tjuv" och vi vill vidga deras syn på polisens arbete. Vi tar med oss matsäck och planerar att vara borta 9.00-15.30.

Innehåll

BAKGRUND

Under fruktstunden på förmiddagen samtalade vi med barnen om polisens arbete. Barnens syn är att polisen fångar tjuvar. Vi vill undersöka om vi kan vidga deras syn och har efter en sökning på nätet hittat Polismuséet, som vi bestämde oss för att besöka.

MÅL

Vårt mål är att barnen skall få mer stoff till sin lek och en mer nyanserad bild av polisens arbete.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi berättar för barnen i god tid att vi skall göra en utflykt till Polismuséet. Vi skriver ett informationsbrev till föräldrarna där vi meddelar tider och vad de skall ha med sig - en ryggsäck med vattenflaska och ett ombyte kläder. Vi åker med hela gruppen och tre pedagoger och vi delar upp gruppen så att vi pedagoger ansvarar för fem-sex barn var. Barnen får då större möjlighet att påverka var de vill stanna till på muséet utifrån vad som fångar deras intressen.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar med lärplattan och eventuellt mobilkameror under själva utflykten. Vi skriver om utflykten i Unikum. Vi skriver ut bilder från utflykten och sätter upp på väggarna.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi följer upp besöket genom att samtala med barnen i samlingen, vid småstunder där några barn i taget får titta på våra foton på lärplattan och utskrivna bilder på väggarna.

Vi pedagoger reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare. Kvarstår intresset hos barnen? Vad har de lärt sig? Vad pratar de mest om efter utflykten?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: