Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd, köksredskap - årskurs 6

Skapad 2015-10-28 11:05 i Stureskolan Hedemora
Grundskola 6 Slöjd
Uppdrag - Köksredskap Material: Björk Verktyg: Pennpassare- vinkelhake-linjal-träklubba-stämjärn-håljärn/skölp- sickel-sandpapper-fil-pensel m fl.

Innehåll

I detta uppdrag tränas följande förmågor:

att
- formge och framställa flera köksredskap i trä(björk) med hjälp av olika verktyg

- hur du har hanterat handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt
- använda ämnesspecifika ord, begrepp som ingår i arbetsprocessen
- analysera, dokumentera och värdera arbetsprocesser och resultat

Uppdraget:

Du ska tillverka några köksredskap. Det kan vara en potatisform som används när man tillagar hasselbackspotatis, träslev, skärbräda, grytunderlägg, kapsylöppnare, hushållspappershållare, äggkopp osv. Målet med projektet är att du ska arbetet med olika verktyg så som skölp, stämjärn, trä klubba, fil, rasp, kontursåg, slöjdkniv och pelarborrmaskinen samt skivputsmaskin. Du ska lära sig att reflektera över sina arbetsprocesser och redogöra för dem.

Här förklarars hur eleverna kommer att bedömas och när.

Eleverna bedöms kontinuerligt under varje undervisningstillfälle genom en muntlig formativ återkoppling. Redovisning och utvärdering sker på sista lektionen som avslutar uppdaget.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl

Matriser

Sl
Uppdrag: Köksredskap, årskurs 6

Ny nivå 0
Centralt innehåll
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Bedömningen avser:
Förmåga att formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Eleven arbetade för lite med sina arbetsuppgifter för att uppnå nivå 1.
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
Eleven kan medverka i att formge och framställa några typer av köksredskap.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt formge och framställa några typer av köksredskap och arbeta med olika verktyg samt pelarborrmaskin.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt formge och framställa några typer av köksredskap och arbeta med olika verktyg samt pelarborrmaskin . Eleven kan också använda en lämplig ytbehandling ett väl fungerande sätt.
Bedömningen avser:
Förmåga att använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler
 • Sl  4-6
Eleven deltog inte i redovisningen eller visade inte tillräckligt sin begerppsliga förmåga för att uppnå nivå 1.
Ämnesspecifika begrepp
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler som avser olika redskap och användning av figursågmaskinen i resonemang om tillverkningen av köksredskap och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om tillverkningen av köksredskap och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om tillverkningen av köksredskap och i utvärdering av arbetsprocesser.
Bedömningen avser:
Förmåga att undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Eleven slarvar med sin planering eller kan inte resonera om sina val när det gäller form, färg och material.
Slöjdens estetiska uttrycksformer
Eleven bidrar till dokumentation av arbetet. Utifrån undersökningar av egna och andras köksredskap bidrar eleven till resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Eleven gör enkel dokumentation av arbetet. Utifrån undersökningar av egna och andras köksredskap för eleven enkla resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Eleven gör välutvecklad dokumentation av arbetet. Utifrån undersökningar av egna och andras köksredskap för eleven välutvecklade resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: