Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English - Engelska för åk 3 Rabbalshede läsåret 2015-2016

Skapad 2015-10-28 12:08 i Rabbalshede skola Tanum
Grundskola 3 Engelska

På engelskan kommer du att lyssna till talad engelska, sjunga, leka lekar och göra gruppövningar. Du kommer att titta på serien ”The game" och göra efterföljande uppgifter. Du kommer även få  se på film och olika serier som "The game" och "Pick a colour" och/eller liknande. Du kommer få grundläggande ordkunskap inom vardagliga och kända områden.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga att:

Förstå tydlig talad engelska.

Hålla olika former av enkla samtal och dialoger.

Förstå enkla instruktioner och beskrivningar.

Att förstå filmer och dess innehåll.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Undervisningens innehåll:

Du kommer att få lyssna till talad engelska och träna dig i att förstå korta instruktioner och texter. Vi pratar om vardagliga saker på engelska som tex kläder, klockan, mat, möbler, väder, frukter och känslor. Du kommer att få leka lekar, sjunga, göra dramaövningar och spela spel. Vi tittar på film och olika serier som "The game" och "Pick a colour" och/eller liknande.

 

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Intressen, personer och platser.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

delta vid hörövningar, filmer, sång och lekar.

förstå tydlig talad engelska.

säga enkla meningar på engelska.

svara på enklare frågor.

följa enkla instruktioner.

Bedömning kommer att ske fortlöpande under läsåret genom att observera och dokumentera elevernas väg till lärande.

Matriser

En
Matris engelska åk 3 Rabbalshede skola

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Du visar att du kan förstå tydlig talad engelska.
 • En
 • En  1-3
 • En  E 6
Du visar att du kan olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  E 6
 • En  E 6
Du visar att du förstår enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En
 • En  1-3
 • En  E 6
Du visar att du förstår filmer och dess innehåll.
 • En
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: