Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklass Heden 2018-2019

Skapad 2015-10-28 13:59 i Hedens skola Öckerö
Matematik i förskoleklass
Grundskola F – 1 Matematik
Detta planerar vi att träna på under läsåret:

-Vi tränar på att förstå talområdet mellan 1-10 och lösa enkla matematiska problem.

-Antalsuppfattning.

-Förstå begreppen: flest-minst, störst-minst, tungt-lätt, hög-låg, längst-kortast, hälften-dubbelt, först-sist, fler-färre.

-Bli bekanta med geometriska figurer, cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.

-Kunna se och återge mönster.

-Kunna sortera i storlek, färg och form.

-Turtagning i spel och kortspel.

-kunna veckans dagar och känna till årets månader.

-Känna till sin egen födelsedag.

-Klockan.

-Ordningstalen.

Innehåll

Målet med undervisningen är:

Övergripande mål: (läroplan kap.1-2)

Kursplanemål: (Ur syftesdel - förmågor)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: