Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bronsåldern

Skapad 2011-01-10 11:00 i Krika Bygdeskola Grundskolor
Använd denna mall när du skapar nya LPP:er genom att kopiera den, fylla den med det innehåll du vill och sedan spara den under nytt namn, (Beskriv arbetet kortfattat här och ta bort info-texten)
Grundskola F – 6 SO (år 1-3)
Hur levde människorna under den tiden som vi kallar för bronsåldern? Kan vi se några spår i naturen efter bronsåldern?

Innehåll

Dina mål i historia

 • Du ska kunna berätta och skriva om hur människorna levde på bronsåldern.
 • Du ska kunna ge exempel på spår av bronsåldern.
 • Du ska veta när det var bronsålder.
 • Du ska kunna värdera olika källor.

Undervisning

 • Vi kommer att prata om hur man levde på bronsåldern.
 • Eleverna kommer att läsa, rita och skriva om det.
 • Vi kommer att se film om bronsåldern.
 • Vi arbetar med olika källor och dess användbarhet.

Bedömning

Detta bedömer du och jag

 
 • Din förmåga att berätta och skriva om hur människorna levde på bronsåldern.
 • Din förmåga att ge några exempel på spår av bronsåldern.
 • Din förmåga att veta när det var bronsålder.
 • Din källkritiska förmåga

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: