Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att läsa och analysera text och film (litteraturhistoria, antiken) År 7

Skapad 2015-10-28 15:00 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska

Innehåll

Mål

Konkretisering av målen

När vi läser litteratur får du möjlighet att utifrån olika texter diskutera med dina kamrater och uttrycka tankar och åsikter. Du får ta del av andras åsikter och tankar för att kunna utveckla förståelse för hur andra resonerar. Du får också möjlighet att reflektera kring texters budskap och syfte, och tillfälle till och träning i att jämföra  texter och sätta in dem i ett sammanhang.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att uttrycka dina tankar kring texter, hur du presenterar exempel och förklarar dina åsikter och tankar. Jag bedömer din förmåga att sätta texter i ett sammanhang och hur du formulerar dig kring övergripande problemställningar.

Undervisning

Ni kommer att läsa längre och kortare texter ur boken Medusas huvud. Samtidigt kommer Jenny (so-läraren) att ta viktiga historiska händelser kopplade till den här tiden. Vi kommer att prata om epik, dramatik och lyrik. Vi kommer även att se en filmen Odyssevs och jämföra denna med texten i Medusas huvud. Filmen Herkules kommer ni att få se hos Jenny på so-lektionerna. Uppgifterna till texterna ges separat och ska skrivas och mailas in via din I-pad. Se matrisen nedan för bedömningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Att läsa och analysera text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jämförelse
Handling text/film Herakles/Herkules Illiaden
Du visar på ett enkelt sätt att du förstått handlingen i de texter/filmer vi läst/sett.
Du visar på ett utvecklat sätt att du förstått handlingen i de texter/filmer vi läst/sett.
Du visar på ett välutvecklat sätt att du förstått handlingen i de texter/filmer vi läst/sett.
Hur eleven tänker om textens innehåll
Du kan förstå och diskutera tydliga budskap i texten på ett enkelt sätt.
Du kan förstå och diskutera budskap som kan läsas mellan raderna i texten på ett utvecklat sätt.
Du kan förstå och diskutera dolda budskap i texten på ett utvecklat sätt.
Läsförståelse
Illiaden Perseus och Medusas huvud Herakles/Herkules
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer. .
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett bra sätt när och varför saker händer.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett mycket bra sätt när och varför saker händer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: