Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min Röst genom tiden, Önneröd åk 9 vt-18

Skapad 2015-10-28 15:07 i Ljungviksskolan Lerum
Bildprojekt med inslag av konsthistoria. Från grottmålningar till nutid.
Grundskola 7 – 9 Bild
I detta arbete ska vi arbeta med konsten genom historien. Hur är det egentligen med det vi kallar konst och hur länge har den funnits?Vad har konsten betytt för samhället och vad betyder den nu?

Tänk dig att du kan sätta dig i en tidsmaskin. Du åker tillbaka genom tiden och får se konst från olika perioder av historien. Tänk dig också att du tar med dig något tillbaka, något du gillar och inspireras av. Det ska du använda. Gör om, härma, ge bilder budskap och presentera det för oss här 2018.

Innehåll

Syfte

 

 

 • Du kommer att titta på bilder från konsthistorien.
 • Vi kommer tillsammans att utvidga den traditionella konsthistorien.
 • Tillsammans och enskilt kommer du att utveckla din förmåga att analysera bilder.
 • Du kommer att utveckla din kommunikativa förmåga genom att skapa ett eget verk. 
 • Du kommer att lära dig att använda olika tekniker och material.

 

 

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

 

 • Du ska få kännedom och kunskap kring hur konsten har sett ut genom historien.
 • Du ska lära dig att planera och genomföra ett eget konstverk i ett valfritt material.
 • Du ska få testa på olika material och tekniker. 
 • Du ska få lära dig om hur du gör en bildanalys.

Undervisning/Metoder

Uppgift 1

Under arbetsperioden kommer vi att arbeta med konsten genom historien. Vårens undervisning kommer att delas in i olika moment. Vi kommer att ha lärarledda genomgångar, grupparbete, och workshops.  

Därefter får du tid för ett eget gestaltande arbete. Det innebär att du ska göra ett eget konstverk. Med hjälp av den kunskap du fått om olika tidsepoker och hur konsten såg ut förr i tiden vill vi att du väljer en eller flera tidsepoker att inspireras av.

Du kanske till exempel tycker om hur egypterna målade människor och använde sig av värdeperspektiv, eller hur surrealistmålarna byggde upp sina bilder likt en drömvärld. Med din inspiration ska du välja en av följande fyra uppgifter.

 

Alternativ 1- 2d-3d

Välj ett konstverk från konsthistorien. Det kan vara ett nytt eller gammalt konstverk. Det som är viktigt är att det är ett konstverk i 2d. Alltså platt. Tekniker på utgångsverket kan alltså vara till exempel måleri, tryck, graffiti eller en teckning. Du ska nu skapa ditt konstverk i 3d. Du kan använda lera eller gips för att skapa ditt nya konstverk. Vid tid ska du också skapa en ny bakgrund som passar till ditt konstverk.

TEKNIK: Lera eller gips

 

Alternativ 2- Något gammalt blir nytt

Välj en bild från konsthistorien gärna en med ett historiskt motiv. Alltså att du ser att bilden ej är nutida. Gör sedan en modern version av bilden. Rita av, kalkera, lägg till detaljer, byt ut, ge bilden ett nutida budskap. Skapa ett tryck för att modernisera din bild.

TEKNIK: Måleri eller tryck.

 

Alternativ 3- Skapa ett konstverk i 2d.
Inspireras av en konstnär, en konstepok eller ett konstverk. Det ska synas var du fått din inspiration ifrån men helst inte vara helt kopierat. Du kan ändra till exempel: Färgskala
Zooma in bilden,Förstora någon detalj, Ändra kön på personerna i bilden

Alternativ 4- Jag samtidskonstnär

 

Du är en konstnär av samtiden (nutiden). Du väljer ett material (lera, gips, måleri, tryck eller valfritt). Du väljer också ett ämne i samhället som du vill skapa ett konstverk kring.  Ta inspiration från historien om du vill eller skapa helt fritt.

 

Uppgift 2:

Planering, dokumentation och utvärdering
Du ska innan du börjar med ditt projekt göra en planering av ditt konstverk. Under arbetets gång vill jag att du fortsätter att dokumentera hur arbetet går. Efter avslutat projekt ska du också svara på några utvärderingsfrågor. 

 

Uppgift 3: 

Skriftliga eller inspelade bildanalyser. 
Vi kommer under arbetsperioden att diskutera olika bilder. Vi kommer att arbeta både med kortare övningar och egna längre analyser. I analysuppgiften får du välja en bild som du analyserar utifrån givna frågor. I denna uppgift vill jag att du diskuterar bilden och kopplar dina diskussioner till egna erfarenheter, till omvärlden och till andra verk. Du ska också diskutera verket utifrån dess uttryck innehåll och funktion. I denna uppgift är det bra om du använder dig av begrepp som hör till bildämnet.  

Bedömning och redovisning

Bedömning: Med vilken kvalité du har utfört uppgift 1, 2 och 3. Nedan ser du olika delar som är viktiga att tänka på när du arbetar i bilden.

 • Att du kan använda dina bilder för att skicka budskap och att du skapar genomarbetade bilder.
 • Att du kan använda och välja olika tekniker och material beroende på vad du vill berätta eller uttrycka. Det är också bra att kunna pröva, ompröva när du arbetar. 
 • Att du kan utveckla egna idéer, söka och använda inspiration. 
 • Att du tar ansvar för ditt arbete och driver det framåt.
 • Att du kan planera, dokumentera och utvärdera ditt arbete. 
 • Att du kan beskriva bilders uttryck, funktion och innehåll samt koppla din kunskap om världen till bilder. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bildmatris åk 7-9

Bildframställning

E
C
A
Budskap
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Du framställa berättande och informativa och samhällsorienterade bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ENKELT bildspråk och DELVIS GENOMARBETADE uttrycksformer.
Du framställa berättande och informativa och samhällsorienterade bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett UTVECKLAT bildspråk och RELATIVT VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer.
Du framställa berättande och informativa och samhällsorienterade bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett VÄLUTVECKLAT bildspråk och VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer.
Material verktyg och tekniker
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Bildkomposition
Redskap för bildframställning
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Du kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
Du kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett RELATIVT FUNGERANDE sätt
Du kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett VÄL FUNGERANDE sätt.
Använda olika bilder
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Arbetsprocess

E
C
A
Formulera och välja handlingsalternativ
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Du presenterar bilder med VISS ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Du presenterar bilder med RELATIVT GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Du presenterar bilder med GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Omdöme
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Bildanalys och begrepp

E
C
A
Beskriva
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Du beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Tolka resonera koppla
 • Bl  E 9
 • Bl  C 9
 • Bl  A 9
Du kan tolka samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då ENKLA OCH TILL VISS DEL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
Du kan tolka samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då UTVECKLADE OCH VÄL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
Du kan tolka samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då VÄLUTVECkLADE OCH VÄL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: