Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP - Religion åk 5, vt-16

Skapad 2015-10-28 17:32 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
Gamla testamentet
Grundskola 1 – 6 Religionskunskap
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Så här kommer vi att arbeta

 • Tillsammans läser vi och och samtalar kring åldersadekvata texter
 • Vi tittar på film som förstärker/befäster innehållet i texterna
 • Vi förstärker/befäster med skriftliga uppgifter

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 6
  Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.

Utvärdering (frågor som eleverna kan svara på i kommentarsfältet under /efter arbetet)

Avsnitt 6

Avsnitt 7

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: