👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapad 2015-10-29 08:54 i Västra skolan Falun
Grundskola 7 Matematik
Under v. 41-47 kommer vi att jobba med "Tal och enheter". Provet är v. 48.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser,

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska lära dig:

 • hur vårt system är uppbyggt

 • multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1
 • förklara vad ett negativt tal är
 • addera och subtrahera negativa tal

 • räkna med potenser
 • räkna multiplikation och division med negativa tal
 • skriva tal med olika baser
 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp att kunna använda och förklara:

 • tal, siffra, tallinje, tiosystemet, decimal, faktor, term, summa, differens, produkt, kvot, täljare, nämnare, negativt tal, potens, potensform, bas, exponent

 • talsystem, binärt talsystem

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar av de centrala begreppen och av de metoder du behöver för att kunna lösa uppgifter tillhörande arbetsområdet.

 • Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter såsom arbetsblad, gemensamma diskussioner, och gruppuppgifter.

 • Dessutom arbetar vi individuellt med utgångspunkt ”Mattedirekt"
  år 7.

Bedömning

Bedömningen sker regelbundet genom gemensamma diskussioner, ställa och besvara frågor och muntliga redovisningar av aktiviteter och grupparbete samt skriftliga diagnoser under arbetsprocessen och prov efter genomfört arbete.

 

 

Kunskapsbedömning sker utifrån:

 

- Begrepp:  

  Hur du använder och förklarar begrepp i dina resonemang

- Metoder: 

  Hur du väljer och använder matematiska metoder

- Kommunikation och resonemang:

  
Hur du visar din förståelse, hur du förklarar och motiverar lösningar muntligt
  och skriftligt

- Problemlösning: 

  Hur du tolkar och använder dina kunskaper för att lösa matematiska
  problem

Matriser

Ma
Tal

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Begrepp
 • Ma
Metoder
 • Ma
Kommunikation och resonemang
 • Ma
 • Ma
Problemlösning
 • Ma