Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid - uppskatta, jämföra och läsa av

Skapad 2015-10-29 13:08 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 2 Matematik

Hur lång tid är det rimligt att det tar? Hur länge är det tills vi har rast? Hur mycket är klockan nu?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet är att du ska bli säker på:

- att uppskatta hur lång tid olika saker tar

- att räkna ut tidsdifferens mellan två klockslag

- att läsa av klockan

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer om du kan:

- uppskatta hur lång tid olika saker tar:

(Är det rimligt att du knyter dina skor på 1 minut? Är det rimligt att du borstar dina tänder i en timme?)

- räkna ut tidsdifferens mellan två klockslag:

(Nu är klockan tio, vi äter lunch halv tolv. Hur lång tid är det tills vi ska äta?)

- läsa av klockan (Hur mycket är klockan?)

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Undervisning och arbetsformer

Så här arbetar vi för att nå målen:

 • samtalar om klockan och tid
 • spelar olika spel
 • gör övningar/uppgifter i par
 • gör övningar/uppgifter enskilt
 • gör övningar/uppgifter i läroboken (Koll på matematik 2 A)

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: